ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

เปิดประตูเมียนมา อุตสาหกรรม “เมืองปะเต็ง”

ระยะหลังนี้คนรู้จัก“เมืองพะสิม” ในชื่อของ “เมืองปะเต็ง” มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสาธารณรัฐสหภาพ “เมียนมา” ได้เผยแพร่ศักยภาพของเมืองเอกแห่งนี้สู่สายตานานาชาติในฐานะเมืองอู่ข้าว อู่น้ำของเขตการปกครองอิรวดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน เมื่อมองด้านการพัฒนา “ปะเต็ง” ถูกยกให้เป็น นิคมอุตสาหกรรมปะเต็ง โดยรัฐบาลร่วมกับเอกชน หวังสร้างให้เป็นเขตเศรษฐกิจนำร่องแห่งใหม่ของเมียนมา ใน “ภาคการผลิตแบบครบวงจร” เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ

เมืองปะเต็ง ถือเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเมียนมา เมืองนี้มีประชากรร้อยละ 40 ของประเทศ ความหนาแน่นประชากร 177 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85 ทำงานในภาคการเกษตร นับเป็นการกระจุกตัวของแรงงานภาคการเกษตรที่สูงสุดในเมียนมา และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในอุตสาหกรรมภาคการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด งาดำ สิ่งทอ ป่าไม้ อุปกรณ์ด้านการเกษตร

นิคมอุตสาหกรรมปะเต็ง ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลอิรวดีนับตั้งแต่ปี 2555 และได้รับความเห็นชอบจาก Myanmar Investment Commission หรือ MIC ในปี 2559 เพื่อการเดินหน้าพัฒนาการลงทุน โดยมีบริษัท Ayeyawaddy Development Public Co. Ltd. เป็นผู้พัฒนาและดูแลโครงการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นิคมอุตสาหกรรมปะเต็ง นับว่าเป็นจังหวะเหมาะสมที่เหล่าผู้ประกอบการต้องเริ่มศึกษาตลาด สร้างความพร้อมให้กับตัวเอง เศรษฐกิจเมียนมาปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาช่วยพัฒนาพร้อมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้ว เมียนมาได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติ และยังคงยึดประเทศไทยเป็นแบบอย่างของความสำเร็จ ทั้งได้มีการเยี่ยมเยือนหารือในเวทีรูปแบบต่างๆ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผ่านความร่วมมืออย่างสมาคมนักธุรกิจไทย-เมียนมา

ดังนั้น ก้าวต่อไปของการสร้าง นิคมอุตสาหกรรมปะเต็ง ของเมียนมาครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ด้วยวิธีการสร้างตัวเองให้เป็นฐานการผลิต ทดแทนการนำเข้า เน้นการส่งออก และมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ามกลางปัจจัยความพร้อมรอบด้าน ทำเลที่ตั้งสามารถเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ครอบคลุมการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ที่สำคัญคือการสนับสนุนจากรัฐบาลเมียนมาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของ MOU ระหว่างประเทศจะเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และนี่คือ “เมืองปะเต็ง” เมืองที่มาพร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาประตูการค้าที่มีศักยภาพและเป็นโอกาสของบรรดานักลงทุนโดยเฉพาะ “ประเทศไทย”

  • ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เรียบเรียงโดย นายพีรเมธ คุวานนท์ นักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2560

    อ้างอิง : http://www.mfa.go.th/business/th/articles/88/77175.html

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม