ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

ตราด สร้างสัมพันธ์เวียดนาม พัฒนาการเกษตร การประมงและการท่องเที่ยว

นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยหลังจากทำกิจกรรมกับผู้นำจังหวัดในถนนสาย อาร์ 10 ของประเทศสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดตราด กับจังหวัดก่าเมาและจังหวัดเกียนยางของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันว่าจะมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว โดยในระยะแรกจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ เพราะผู้ประกอบการในจังหวัดก่าเมา ยังขาดทักษะในด้านนี้ ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะมีการเชิญผู้ประกอบการของจังหวัดก่าเมามาฝึกอบรมที่จังหวัดตราด ส่วนในระยะยาว จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเกษตร การประมงและการค้า จะทำให้บ้านพี่เมืองน้องมีความแนบแน่นมีความมั่นคงด้านการค้าการลงทุน

ในขณะที่จังหวัดเกียงยาง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจังหวัดตราดมายาวนาน จึงมีข้อตกลงร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและการประมงเลี้ยงกุ้ง และด้านท่องเที่ยว ได้มีการศึกษาดูงานที่เกาะฟูกั๊วก ซึ่งในอนาคตจังหวัดฟูกวั๊กจะมีการเชื่อมโยงกับจังหวัดตราด ด้วยการเดินทางทางเรือ ทั้งนี้ จะมีการสร้างเส้นทางการเดินเรือระหว่างกันให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยจังหวัดตราดจะเป็นศูนย์กลางในการแวะพักจอด

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มีการหารือกับผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด ได้เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดมาทำแนวทางที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการของจังหวัดตราด เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ส่วนด้านอื่นๆ จะได้การตั้งคณะกรรมการมาพูดคุยกันต่อไป

  • ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เรียบเรียงโดย นางสาวจตุพร ชาญเลขา ประจำเดือน ตุลาคม 2560

    อ้างอิง : http://www.mfa.go.th/business/th/news/84/81877 ,http://thainews.prd.go.th 

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม