จีนผลักดันนวัตกรรมมุ่งหวังเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์

ภาพลักษณ์เดิมของจีนที่ทั่วโลกคุ้นเคยคือนักลอกเลียนแบบได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรม เนื่องจากช่วงไม่กี่ปีมานี้ จีนประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ ระบบการรับชำระเงินออนไลน์ การผลิตโดรนและปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เห็นได้จาการที่เอกชนรายใหญ่ในประเทศ เช่น อาลีบาบา เทนเซนต์ และไป่ตู้ ต่างก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับโลก รวมถึงสตาร์ทอัพไอทีของจีนที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งความสำเร็จด้านไอทีส่วนหนึ่งของเอกชนจีนมาจากความพยายามผลักดันการสร้างนวัตกรรมและการเป็นเจ้าของกิจการของรัฐบาล นอกเหนือจากการสนับสนุนของรัฐบาลแล้ว ผู้บริโภคจีนโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่กำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ยังเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ภาคเอกชนต้องผลิตนวัตกรรมและบริการใหม่ๆขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามแม้บริษัทจีนจะประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดภายในประเทศ แต่การช่วงชิงตลาดต่างประเทศ และการแข่งขันกับบริษัทต่างชาติอื่นๆ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ เช่น อเมซอน และเฟซบุ๊ก ยังคงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเอกชนดังกล่าวเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจในหลายประเทศ และมีฐานลูกค้าทั่วโลกที่แข็งแกร่ง ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงประกาศแผนการผลักดันให้เอไอเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมุ่งให้จีนขึ้นเป็นผู้นำในด้านดังกล่าวภายในปี ๒๐๓๐ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่ม เปิดโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ และยกระดับการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ

  • ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เรียบเรียงโดย วชิรญาณ์ บำเพ็ญอยู่ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

    อ้างอิง : http://www.posttoday.com/analysis/world/504619

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>