ชี้ช่องน่าลงทุนเวียดนาม “ก่อสร้าง-โรงแรม-เดินเรือ”

ปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับมีประชากรเกิดใหม่ กลุ่มผู้ใช้แรงงานมีมากขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ รวมไปถึงยุโรป สหรัฐ มองเห็นโอกาสลงทุนในเวียดนาม สำหรับธุรกิจที่มีโอกาสมาก เช่น กลุ่มก่อสร้าง โรงแรม โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจเดินเรือแม้ว่าขณะนี้นักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุน แต่เทียบสัดส่วนยังน้อย หากอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้ายังไม่เข้าไปลงทุนเพิ่ม อาจจะเสียโอกาสทางการค้า การส่งออกให้ประเทศคู่แข่งได้ เพราะตลาดเวียดนามยังมีช่องทางการค้า คนเวียดนามมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น หากผู้ประกอบการไทยจะเข้าไป ต้องศึกษาตลาด สินค้า ความต้องการผู้บริโภค คู่แข่ง”

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในเวียดนาม เนื่องจากเห็นโอกาส และปัจจัยที่เกิดจากรายได้ต่อคนเพิ่มขึ้น การจับจ่ายซื้อสินค้ามีการเติบโต เศรษฐกิจเติบโตจากความมีเสถียรภาพทางการเมือง นโยบายส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนมีความต่อเนื่อง การได้สิทธิพิเศษทางการค้า กับประเทศผู้นำเข้า ระบบการคมนาคมที่เอื้อต่อการขนส่ง เพื่อการส่งออก มีท่าเรือน้ำลึก และมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางถนน รถไฟ ซึ่งเป็นแรงดึงดูดทำให้หลายประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าไปลงทุน เพื่อผลิตชิ้นส่วนส่งออกให้กับประเทศที่ 3 และยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ เข้าไปลงทุนด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการเข้าไปลงทุนในเวียดนามที่นักลงทุนต้องพิจารณา คือ ค่าเช่าพื้นที่ที่สูง และอายุเช่าอยู่ที่ 50 ปี ซึ่งน้อยมาก และเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กอาจจะต้องพิจารณา ศึกษาก่อนเข้าไปลงทุน

นอกจากนี้ เวียดนามยังมีช่องทางให้การส่งออกของไทยมีการเติบโตจากการเข้าไปลงทุน โดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้อนให้กับโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ เนื่องจากสัดส่วนการผลิตที่ใช้ในประเทศยังต่ำ ขณะที่ไทยมีศักยภาพ ที่สำคัญ มูลค่าการส่งออกของไทยไปเวียดนาม เติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 13.3% โดยสินค้าที่ส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และภาคธุรกิจที่ไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนาม เช่น ภาคการผลิตเครื่องจักร เครื่องมือ อาหาร และอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

  • ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เรียบเรียงโดย นางสาวจตุพร ชาญเลขา ประจำเดือน ตุลาคม 2560

    อ้างอิง : https://www.prachachat.net/economy/news-40280 ,http://www.mfa.go.th

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>