Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> บ้านหมื่นกรอบ >> กรอบ….คุณคือใคร

บ้านหมื่นกรอบ
มีเพียงนาทีร้ายๆเท่านั้นที่ทำให้รู้ความหมายของชีวิต

กรอบ….คุณคือใคร

Jul.26.2011 11:05:27 pm

เสร็จนาฆ่าโคถึก  เสร็จศึกฆ่าขุนพล
นี่มันกลยุทธ์บัดซบอันใด  จัญไรชนผู้ใดเป็นผู้คิดค้น
ร่างที่ไร้วิญาณนอนทับถมมิมีวันจบสิ้น
วีรชน  คือคำที่ถูกคิดค้นขึ้นมา
เพื่อ…..ปลุกปลอบใจ
แท้จริง  ยังไม่สามารถแยกแยะได้
วีรชน  เหยื่อ  หรือ เครื่องบัดพลี


บ้านนี้เมือง  เมืองนี้
ประชาชนเป็นได้แค่เพียงเศษธุลีใต้รองเท้าของเหล่าขุนพล
หากผู้ใดมีขวัญอันกล้าแข็ง  ลุกขึ้นยืนหยัดท้า
คำว่าเหยื่อ….แล…เครื่องบัดพลี…จักถูกจารึกไว้บนหลุมศพ
หลุมศพที่ไร้ร่างจะให้ดินกลบฝัง

แม้มันผู้หนึ่งผู้ใด  ยอมทอดกายขายวิญญาณ
ทำตามสั่งโดยไร้การแข็งขืน….
ยามร่างไร้ลมหายใจ…มันผู้นั้นจะถูกจารึกด้วยคำว่า..
วีรชน…เป็นบำเหน็จ
บำเหน็จที่ต้องแลกมาด้วยชีวต…..


 

  บ้านหมื่นกรอบ >>

 
เจ้าบ้านหมื่นกรอบ : chitchanok_05@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.muangcha.com  


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com