Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> บ้านหมื่นกรอบ >> กรอบ…….กราบ

บ้านหมื่นกรอบ
มีเพียงนาทีร้ายๆเท่านั้นที่ทำให้รู้ความหมายของชีวิต

กรอบ…….กราบ

Oct.03.2010 12:17:29 am

จากสองห้า    สองห้า  ถึงห้าสาม    
ยี่สิบแปด  ปีผ่าน   ไร้ขานไข
ไร้สดับ   ศัพท์สำเนียง  เสียงจับใจ  
คำนึงไห้  ไร้คนสอน   กลอนกาพย์โคลง

เพราะชีวิต  ใช่ลิขิต   ขีดเส้นสาย  
วาดลวดลาย    หมายได้   ดั่งใจหวัง
ด้วยชีวิต  ที่ก้าวเดิน  เพียงลำพัง    
แม้นทุกครั้ง    พลั้งพลาด   ไม่ขลาดกลัว

เพราะคำนึง  ถึงคำครู  อยู่ปีหนึ่ง    
ถ้อยคำซึ่ง   ทรงคุณค่า    มหาศาล
จงก้าวเดิน   ช้า ช้า    แม้นเนิ่นนาน  
อย่าด่วนพาล    หยุดนิ่ง    ถอดทิ้งใจ

หากวันนี้   ฝั่งฝัน     ที่ตั้งไว้      
ยังต้องว่าย    ต้องวน   ต้องขวนขวาย
เถอะ  พรุ่งนี้    ฝั่งฝัน มันไม่ไกล  
ศิษย์จะได้   เดินบนฝั่ง    อย่างจำนงค์

ยี่สิบแปด   ปีผ่าน   กาลสมัย      
ไม่เคยได้   กราบครู     ผู้สั่งสอน
ก็มิเคย    ลืมคำครู    ผู้อาทร      
ที่เฝ้าสอน  เฝ้าสั่ง   อย่างตั้งใจ

กษิณา    ลัยลับ      กับสมัย      
ศิษย์ขอใช้   อักษรา     คราท่านสอน

รำลึกคุณ  เทียบได้    ดุจมารดร  
สรรพพร     อวยชัยแด่   แม่ครูเอย

เพียง ……….พิศเพี้ยง     เสียงใส       ในใจศิษย์
จันทร์ ………สถิต         จิตการุณ      สกุล….ศรี
หัตถ ……….พนม          ก้มกราบ      ตราบชีวี
กรรม  ………ความดี       แม่ก่อร่าง     สร้างศิษย์เอย

  บ้านหมื่นกรอบ >>

 
เจ้าบ้านหมื่นกรอบ : chitchanok_05@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.muangcha.com  


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com