Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> บ้านหมื่นกรอบ >> กรอบ…แห่งความว่าง

บ้านหมื่นกรอบ
มีเพียงนาทีร้ายๆเท่านั้นที่ทำให้รู้ความหมายของชีวิต

กรอบ…แห่งความว่าง

Feb.03.2010 11:17:59 pm

รู้ธรรม  คือ  ว่าง
ไร้ธรรม  คือ ว่าง

ว่าง จากการรู้ธรรม คือ สงบนิ่งในวุ่นวาย
ว่าง จากการไร้ธรรม คือ ไขว่คว้าด้วยสับสน

ปราศจากความอยากทั้งปวง แม้มิได้นุ่งห่มจีวร
ถือว่า รู้ธรรม

แม้ปลายทางที่มุ่งหวัง คือ นิพพาน
ก็ยังเป็นความ อยาก ถึงนุ่งห่มจีวรเก่าคร่ำคร่าเพียงใด
ทำได้ก็แค่เพียง ปฏิบัติธรรม
ความว่างที่เกิดขึ้น จึ่งว่างแบบไร้ธรรม

มารศาสนา…นาม….เฒ่าบัดซบ

  บ้านหมื่นกรอบ >>

 
เจ้าบ้านหมื่นกรอบ : chitchanok_05@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.muangcha.com  


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com