Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> บ้านหมื่นกรอบ >> กรอบ…ของหญ้าแพรก ไม้ใหญ่  แล ชายคนนั้น

บ้านหมื่นกรอบ
มีเพียงนาทีร้ายๆเท่านั้นที่ทำให้รู้ความหมายของชีวิต

กรอบ…ของหญ้าแพรก ไม้ใหญ่  แล ชายคนนั้น

Nov.02.2008 9:17:42 pm

เมื่อหญ้าแพรกแทรกเผ่า พันธุ์ ใต้โคนต้นไม้ใหญ่
แทง ราก ผลิใบ สยายกิ่ง ก้าน
จึ่งเปล่งเสียงบอกต่อไม้ใหญ่
“ข้าพเจ้าขออาศัยโคนร่มเงาของท่าน โดยไม่รบกวน
อีกทั้งยังจะช่วยดูด ซับ ละอองน้ำ ความชื้น จากอากาศ
อันจะทำให้โคนต้นของท่านชุ่มฉ่ำ
ยังความเจริญเติบโต ให้ท่านเพิ่มขึ้นโดยเร็ว”

“ไม่เป็นไร”
เสียงไม้ใหญ่ตอบ
“เชิญตามสบาย ข้าจะเป็นร่มเงาให้เจ้าเอง”

เมื่อหญ้าแพรกแทรกราก ก็เริ่มผลิใบขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
ด้วย ดูด รับ ซับ เอาน้ำและแร่ธาตุจากไม้ใหญ่
ไร้เสียงบ่น ไม้ใหญ่ย่อมมีเหตุผล
เหตุที่รอผล และ…นั่นไง….นั่นไง…..

นั่นไง…..
ชายหนุ่มพร้อมจอบ เสียม พลั่ว มุ่งหน้ามาแล้ว
เขาถาก เขาถาง และ ขุด ขุด ขุดแล้วโกย….โกย
เขาขุดราก ถอนโคนหญ้าแพรก จนแหลกราญสายพันธุ์
เขาโกย เขากอบ แล้วสุมไว้รอบโคนไม้ใหญ่
รอให้กาลเวลาย่อยสลาย กลายเป็นอาหารของไม้ใหญ่

“นี่แหละที่ฉันรอคอย…..”
ไม้ใหญ่เปรยกับตนเอง
“ฉันยอมให้แกอาศัย เกาะกิน เป็นร่ม เงา ให้
ยอมให้แกดูดซับน้ำ และแร่ธาตุ  
ก็เพื่อให้แกเจริญ เติบโต แล้ว…
ถูกถอนราก ถอนโคน กลายมาเป็นอาหารของฉัน”

ไม้ใหญ่ยิ้มย่อง……และ…
รอคอยหญ้าแพรกชุดต่อไปให้มาอาศัยอยู่กับมัน………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
ชายหนุ่มลูบ คลำไม้ใหญ่อย่างทนุถนอม……
“อีกไม่นานก็ตัดได้แล้ว”

เขายิ้มที่มุมปาก…แล้วเดินจากไป……..

  บ้านหมื่นกรอบ >>

 
เจ้าบ้านหมื่นกรอบ : chitchanok_05@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.muangcha.com  


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com