Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> บ้านหมื่นกรอบ >> กรอบของนรชน

บ้านหมื่นกรอบ
มีเพียงนาทีร้ายๆเท่านั้นที่ทำให้รู้ความหมายของชีวิต

กรอบของนรชน

May.07.2007 9:29:16 pm

ปัญญา นรนัง รัตตะนัง แปลว่า ปัญญาเป็นรัตนของนรชน…
ผู้ที่มีปัญญาคือ ผู้ชาญฉลาด..แต่
ผู้ที่ชาญฉลาดกว่าคือผู้ที่ให้ปัญญา..
ผู้ที่ให้ปัญญากับผู้อื่นโดยมิหวังสิ่งตอบแทน…
คือผู้ที่ชาญฉลาดที่สุด…
แม้ว่าในสังคมปัจจุบันจะมิได้ระบุว่า..
ผู้ที่ชาญฉลาด…จะเป็นคนดี…
ซึ่งนั่นย่อมนำมาซึ่งการแตกกิ่งก้านแห่งความคิดว่า…
คนดี  กับ  คนกระทำดี  ย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ชายผู้หนึ่งเข้าวัดแต่เช้าทุกวัน  บริจาคเงินช่วยเหลือการกุศลมิเคยขาด
ตกค่ำชายผู้นั้นก็เปิดบ่อน ออกเงินกู้ และเป็นนายหน้าค้าของผิดกฏหมาย
กับชายผู้หนึ่งซึ่งทำได้เพียงยกมือพนมไหว้พระภิกษุ..
ไม่เคยช่วยการกุศลใดๆด้วยขัดสน…
ตกค่ำชายผู้นั้นทำได้เพียงกราบพระที่หัวนอน..แล้วเอนกายหลับลง..
หลับลงพร้อมกับความคิดที่ว่าต้องตื่นแต่เช้าเพื่อช่วยเพื่อนบ้านย้ายบ้าน…
ความแตกต่างของชายสองคน คงพออธิบายได้ว่า..
สังคมปัจจุบัน..คนดี กับ คนกระทำดี  แตกต่างกัน…
ความแตกต่างซึ่งในบางครั้งมันก็ปนเปกัน…
คละเคล้ากันระหว่างคนเลวกับคนกระทำดีจนแยกไม่ออกว่า…
จะเรียกขานกันอย่างไร…
คนฉลาดจึงอาจเป็นเพียงแค่คนกระทำดี…และ..
และคนดีก็คือตัวโง่งมตัวหนึ่ง…ที่สังคมพร้อมจะกลืนกินเขา..
กลืนกินเมื่อโอกาสอำนวย…แต่ในซอกมุมหนึ่ง
ซอกมุมที่น้อยคนนักจะรู้จัก..ซอกมุมที่เราเผอิญผ่านมาอย่างไม่ตั้งใจ…
สิ่งที่เราพบกับความงดงามแห่งเยาวชนรุ่นใหม่..
ที่เราก็ไม่อยากเชื่อว่า…พวกเขาก็ทำได้ พวกเขาก็เป็นได้…
นักคิด นักเขียน นักเล่าเรื่อง ร้อยกรองบทแล้วบทเล่า
ร้อยแก้วนับแสนบรรทัดที่รายเรียงผ่านสายตาเรา…
และที่นี่ทำให้เราได้พบกับคนที่ฉลาดที่สุด..
คนฉลาดที่เป็นคนดี…คนที่เขียนป้ายบอกทางซอกหลืบ…
ซอกหลืบแห่งปัญญาให้เรา…เราชอบมากกับป้ายบอกทางอันนี้…
ปัญญา  นรานัง รัตตะนัง…
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน………………..
……………………………………………………………………………..
ขอคาราวะด้วยจิตที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาในตัวท่าน…
นับถือด้วยความจริงใจกับผู้ชายชื่อ เกรียงไกร
  

  บ้านหมื่นกรอบ >>

 
เจ้าบ้านหมื่นกรอบ : chitchanok_05@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.muangcha.com  


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com