วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> Out  of  Control  Syndrome (17)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

Out  of  Control  Syndrome (17)

Apr.27.2007 10:01:39 am

ความคิดเห็นบางประการ
กรณี การเกิดอาการทางจิต ของโชซึงฮุย


            ก่อนอื่นข้าฯต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตอย่างไม่น่าที่จะเกิดขึ้นในโศกนาฎกรรมในครั้งนี้

           จากตอนที่แล้วที่ข้าฯได้เล่าถึงประสบการณ์คร่าวๆที่เกิดขึ้นกับข้าฯ ….และกล่าววิจารณ์ว่าในการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญอเมริกาว่าเป็นแบบกลไกเนื่องจากข้าฯมีข้อโต้แย้งดังนี้….

            ข้าฯอาจจะมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับเรื่อง โชซึงฮุย ที่ก่อโศกนาฏกรรม ที่เวอร์จิเนีย เทคเหตุผลข้าฯว่าเป็นการวิเคราะห์แบบกลไกคือ ในการเกิดขึ้นกระบวนการทางจิตของคนเรามันไม่มีสูตรตายตัว…และเมื่อทุกคนในโลกที่ไม่มีใครคิดเหมือนกันอย่างสัมบูรณ์แม้แต่คนเดียว

           กระบวนการคิดของ โชซึงฮุย ก็ย่อมมีเหตุที่เป็นเฉพาะที่สร้างแรงกดดันต่อกระบวนการคิดของเขา…โดยพื้นฐานคนเอเชียแล้ว มักจะมีทัศนะที่ว่า  ฆ่าได้ หยามไม่ได้….บุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระ เราต้องดูพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเขาด้วย…

            คนเอเชียอาจจะเป็นพวกผีหน้าเหลืองในสายตาพวกชาตินิยมอเมริกันที่มักจะถูกดูถูกจากประเทศที่มีร้อยพ่อพันแม่แห่งนี้
            อเมริกามีเสรีภาพในการซื้ออาวุธปืน  และปืนสั้นปัจจุบันมีเทคนิคที่สูงที่สามารถยิงในลักษณะกึ่งอัตโนมัติ เช่นชุดละ3นัด หรือเป็นชุดได้…ดังนั้นเมื่อมีอยู่2กระบอกและมีกระสุนหลายแม็กกาซีนก็จึงก่อเหตุที่ฆ่าคนจำนวนถึง32 และรวมทั้งตนเองเป็น33คนได้ในเวลาที่รวดเร็ว

           แต่ปัญหาว่าทำไมจึงเกิดอารมณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นโดยปราศจากการยั้งคิด

           ข้าฯก็คงมองได้ ในประการใหญ่ๆ2 องค์รวมคือ องค์รวมความผิดปกติทางกายภาพ และองค์รวมทางจิตวิญญาณ ที่ประกอบกันเป็นองค์รวมทั้งหมด

           การเกิดความผิดปกติในสมองนั้นย่อมเกิดจากความผิดปกติที่เกิดจากการขาดดุลยภาพได้ในหลากหลายแบบ….ไม่ว่าจากการถูกเหนี่ยวนำในรูปแบบต่างๆที่เป็นแรงกดดันให้เกิดปฎิกิริยาทางเดียว
           
           แม้ว่าในอเมริกาอาจจะมีวัฒนธรรมแห่งการเป็นฮีโร่ หรือผู้ชนะ ไม่ว่าจะในทางไหนก็ตามไม่ว่าเลวหรือดี…ข้าฯดูจากข้อมูลอันน้อยนิดที่ได้รับข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยเราที่รับข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศ…นั้นมีการกล่าววถึง บิดาและมารดาเขา พยายามฆ่าตัวตาย นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมคนเอเชียย่านตะวันออกไกล ที่ยึดปรัชญาชื่อแซ่วงค์ตระกูล หรือความผูกพันแห่งครอบครัวของโชซึงฮุยที่มีแบบวิถีการดำเนินแบบเอเชียอยู่….

           ดังนั้นในทัศนะข้าฯแล้วจึงไม่คิดว่า โชซึงฮุย  จะมีทัศนะ แบบหลงตนเองหรือหมออเมริกันถือเป็นสูตรตายตัวว่าการเกิดอาการในขั้นschizophrenia และ Nazilism ดังที่หมออเมริกันกล่าว…..เช่นอ้างตนเองเป็นผู้พลีชีพ เป็นพระเยซู ฯลฯ…..ข้าฯว่าอาการ การเกิดอาการNazilism นั้นโดยส่วนใหญ่จะเกิดกับพวกผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมืออยู่แล้ว  เช่นบรรดาพวกผู้นำต่างๆที่หลงตนเองมากกว่าจะเกิดจากผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจ

           จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่า โชซึงฮุย นับถือคริสต์ โดยมีเครื่องยึดเหนี่ยวในใจคือการยึดแนวการเสียสละของพระเยซูมาเป็นแบบอย่าง   หากมิใช่เพื่อความเด่นดัง….
           
           แต่เป็นไปในการใช้ความรุนแรงระบายความแค้นที่ได้รับภายใต้กระบวนทัศน์ของเขาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น อันเกิดจากการสะสมมาจากหลายปัญหา…การเกิดปัญหากับหญิงสาวที่หลงรักข้าฯคิดว่า มันเป็นเพียงไม่ต่างจากนิวตรอนที่ยิงเข้าไปในไอโซโทปยูเรเนียมที่ถึงจุดวิกฤติแล้วในสมอง…ดังนั้นถึงจะไม่มีปัญหานี้ มันก็ต้องเกิดจนได้…

           จะเห็นได้จากข้อมูลว่า โชซึงฮุย เคยเข้ารักษาอาการทางจิตมาแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงแรงกดดันต่างๆก่อนหน้าเข้ารักษา…และแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีการ revert  reaction เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จนถึงจุดวิกฤติ ที่เมื่อมีอะไรมากระทบนิดหน่อยมันก็เป็นไม่ต่างจากแคตเตอร์ไลต์  ที่มีเพียงน้อยนิดก็ก่อเกิดปฏิกิริยาต่างๆให้เกิดการระเบิดได้

           ข้าฯมองว่าแรงกดดันที่สำคัญที่สุด…ของ โชซึงฮุย จึงน่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเมือง…ยกตัวอย่างเช่นกรณีเกาหลีเหนือสร้างระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้แต่ อเมริกามีเสรีภาพที่จะทำได้เต็มบ้านเต็มเมือง…อเมริกามีเสรีภาพที่จะไปรุกรานผู้อื่นด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมืองการทหาร และสารพัดเรื่องราวที่ก่อบนโลกใบนี้
           
           ในปัจจุบันชาวเกาหลีที่อยู่ในอเมริกามีอยู่ถึง 2 ล้าน 5 แสนคน…ในจีน 2ล้านคน ในญี่ปุ่น  6 แสนคน  ในรัสเซีย 4 แสนคน  ในบราซิล กว่า2แสนคน  และที่อื่นฯลฯ  และกำลังช่วงชิงตลาดสินค้านานาชนิดและกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ก็ลุกลามไปทั่วโลก….( ข้อมูลจากคอลัมน์ของ ท่าน ซูม หนังสือพิม์ไทยรัฐ วันอังคารที่24 เม.ย.)

           ในยุคปัจจุบัน แห่งยุคการสื่อสาร3 G ที่มีรูปแบบแห่งสงครามแบบใหม่ The silence  War อันเป็นสงครามแห่งความเงียบ ที่อาจก่อขึ้นได้ด้วยเงื้อมมือของกลุ่มเชื้อชาติใดก็ได้ ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในการวิเคราะห์หาข้อมูลที่เป็นจริง….ที่อาจเกิดจากผู้นำที่เป็นโรคจิตแบบ Nazilism ของบรรดามาเฟียเศรษฐกิจการเมืองก็เป็นไปได้ด้วยกรรมวิธีเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน

(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-