วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> Out  of   Control   Syndrome (12)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

Out  of   Control   Syndrome (12)

Apr.19.2007 4:26:30 pm

Impressive  Episodes

      ข้าฯต้องขอกล่าวถึงเรื่องราวแห่งความงดงามด้าน ศิลปะ  ความงาม ความรัก หรือความประทับใจใดๆที่ปัจจุบันในประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคอินโดจีนได้นำมาถ่ายทอดเป็นวรรณกรรม  ละครทีวี  บทภาพยนตร์ต่างๆ  ภาพวาดและอื่นๆอันเป็นผลงานทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยเรา
      ข้าฯจึงขอใช้คำว่า Impressive  Episodes  เพื่อท่านจะได้มิได้หมายถึงDepressive  Episodes  ที่หมอทางจิตเวชหมายถึงอาการอีกขั้วของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือขั้วหนึ่งของ โรค Bipolar  Disorder

      ท่านที่อ่านข่าวจากวานนี้และวันนี้คงทราบแล้วว่าโรคนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ไปทั่วโลก…ข่าวที่ว่าก็ได้แก่นักศึกษาเกาหลีคนหนึ่งได้ยิง นักศึกษาในอเมริกาตายไปถึง 33 ศพ  ด้วยอาการของโรค ที่หมอวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุ Depressive หรืออาการของโรคซึมเศร้าอันเป็นอีกขั้วของBipolar Disorder

       ดังนั้นเองเหตุที่ข้าฯต้องบันทึกว่า…หากเรามีความงาม…ความรักที่แผ่ออกไปจากตัวตนและมีการดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง….ลักษณะของความประทับใจของเรา หรือ Impression  มันก็จะไม่กลายเป็น Depressive ไปซึ่งจะจมปลักอยู่กับกระบวนทัศน์ที่มีเพียงด้านลบ และการมองเพียงแค่ความต้องการแห่งตัวตนเอง…มิใช่เพื่อเพื่อนแห่งมนุษยชาติที่อาจจะแย่ยิ่งกว่าตัวเราเองหลายหมื่นหลายพันเท่า…

        เมื่อสิ่งที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่สามารถจับต้องได้เช่นวัตถุสิ่งของ…แต่มันมีการดำรงอยู่จริงของมนุษยชาติในทางฟิสิกส์เชิงประจักษ์นิยม.…ดังนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการในการทำให้เกิดการควบคุมมันได้ด้วยแบบวิธีจินตนาการ หรือจุดสมมุติกาลาวกาศ หรือตำแหน่งแห่งที่ในการดำรงอยู่ของจิตวิญญาณของเรา…ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ทราบว่ามันอยู่ในสภาวะแบบไหนและอยู่ ณ.ที่ใด…สิ่งที่ข้าฯกล่าวมาหมายถึงว่าเมือ่เรายึดหลักในเชิงประจักษ์นิยมแบบวิทยาศาสตร์….หากจะกล่าวในจิตวิญญาณเชิงนามธรรมก็ได้แก่คุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามต่างๆในทางสังคม

Episodes  

       ในที่นี้ ข้าฯบันทึกมาหมายถึง ฉาก  องค์  บท หรือตอน ในงานด้านศิลปะและวรรณกรรมต่างๆ  เช่นบทละครโทรทัศน์  ภาพยนตร์  งานเขียนต่างๆ เรื่องนี้ข้าฯคงแนะนำอะไรท่านไม่ได้มากนักเพราะในบ้านจอมยุทธ์ล้วนแล้วคับคั่งไปด้วยผู้ทรงภูมิปัญญาในจินตนาการด้านนี้….

        ตอนนี้ข้าฯก็พยายามติดตามเรื่องราวเหล่านี้จากละครโทรทัศน์เป็นหลัก…..เช่น ที่จอมยุทธ์เมย์ แนะนำมา เรื่อง ซอดองโย..สายใยรักสองแผ่นดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลีในยุคหนึ่ง
        และเช่นกัน…เรื่องเพลงรักริมฝั่งโขงของช่อง 7….ก็เป็นอีกเรื่องราวของผู้คนบนสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงสายนี้….ปัจจุบันในไทยเราก็กำลังถ่ายทำละครทีวีอีกเรื่องที่เป็น เรื่องราวของ ความรักของไทยและเวียดนาม….ข้าฯเองก็อยากจะดูเรื่องราวเหล่านี้

        การข้ามผ่านทางวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคนี้ด้วยเรื่องราวแห่งความผูกพันด้วยความงาม…ความรัก..ย่อมก่อเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันในสายสัมพันธ์ของผู้คนบนอนุภูมิภาคแห่งนี้…ยิ่งกว่าท่านส่งทูตไปเจรจาหลายร้อยเที่ยวไม่ว่าทูตทางทหาร ทางการเมือง หรือทางเศรฐกิจที่ต่างล้วนบนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างยึดมั่น….

        ข้าฯเองเป็นคนที่เกิดมาบนอนุภูมิภาคแห่งนี้ด้วยเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยตามบิดาและมารดาและซึมซับกับวัฒนธรรมอันงดงามแห่งภูมิภาคนี้..ข้าฯเองก็สงสารคนที่มีเชื้อสายเวียดนามที่เกิดบนผืนดินไทยมากว่า40-50 ปี  หากแต่ด้อยโอกาสกว่าชนชาติอื่นเช่นชาวจีน…และนี่ก็เป็นผลพวงจากผู้กุมกลไกอำนาจรัฐของไทยเราที่ไม่ให้โอกาสแห่งความเสมอภาค  ภราดรภาพของผู้ร่วมแผ่นดินเดียวกัน….

        ข้าฯเคยรู้จักกับคนเชื้อสายเวียดนามหลายคนที่ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อนานมาแล้วหลายคน…
        และมีโอกาสได้รู้จักเจ้าหน้าที่ระดับสูงท่านหนึ่งที่มาประกอบธุรกิจในไทย…ข้าฯถามเขาว่าเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากี่ปี…เขาตอบข้าฯว่า 2 ปี..แต่ท่านเชื่อไหมว่าเขาพูดไทยชัดเจนและเช่นกันกับภาษาอังกฤษ….เขาบอกข้าฯว่าเวลาเรียนในชั้นเรียน เมื่อเป็นวิชาภาษาต่างประเทศเขาจะบังคับให้ทุกคนต้องสนทนากันด้วยภาษานั้น หากพูดภาษาเวียดนามก็จะต้องไปเสียค่าปรับด้วยด้วยการไปจ่ายเงินที่เขามีกล่องไว้ในห้องเรียน….ดังนั้นเองพวกเขาจึงใช้การสนทนาเป็นพื้นฐานก่อนและควบคู่การศึกษาไวยากรณ์

        ปัจจุบัน ประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคนี้ต่างล้วนส่งเสริมต่อการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  เนื่องจากเป็นรากฐานต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าด้านฟิสิกส์ เคมี  ชีวะฯ  หรือการแพทย์ก็ตาม

        ขอย้อนกลับมาเรื่อง…Episodes  อีกครั้ง….ท่านทราบไหมว่าบทละครทีวี หรือบทภาพยนตร์ เขาขายกันตรงความคิดในเค้าโครงเรื่องย่อ นี่แหละ….ก่อนที่ท่านจะต้องไปศึกษาถึงสถานที่ถ่ายทำ หรือการแยกเป็นฉากเป็นตอนในการถ่ายทำ….รวมไปถึงบทสนทนาที่ดำเนินเรื่องราว
         ข้าฯเชื่อว่าในบ้านจอมยุทธ์ที่คับคั่งไปด้วยนักเขียน ท่านสามารถที่จะสร้างงานศิลปะที่งดงามได้และที่สำคัญ การเขียนบทก็อาจสร้างรายได้ที่มีจำนวนสูงให้กับท่านได้ คือ ปกติก็ประมาณ 3-4พันบาทต่อตอน ที่มีไม่กี่แผ่นกระดาษขนาด A4 ละครเรื่องหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า30 ตอนขึ้นไปอยู่แล้ว

        แต่สำหรับข้าฯ  คงมีเพียงเรื่องราวแห่งสายใยแห่งความงามความรักเท่านั้นแหละที่เหนี่ยวนำ…ชีวิตข้าฯ

        และก็แล้วแต่จอมยุทธ์ท่านใดที่จะเลือกความประทับใจในแต่ละเรื่องราวชีวิตผู้คน…ที่เป็นจริงยิ่งกว่าในนิยาย…ที่เกิดร่องรอยแห่งความประทับใจในแต่ละท่าน….

(ยังมีต่อในเรื่องวรรณกรรม :  ข้าฯต้องขออนุญาตที่ยังไม่ได้สรุปเรื่องยารักษาโรคอารมณ์แปรปรวน เพราะตอนนี้เพิ่งทานยา วันละตัวยังขาดอีก 1 ตัว และต้องรออีก4-5วันจึงจะสรุปได้ว่าจะเกิดอาการในทางสมองใดบ้าง)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-