วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> Out  of  Control   Syndrome (ตอนที่7)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

Out  of  Control   Syndrome (ตอนที่7)

Apr.06.2007 12:32:57 pm

Bipolar  Disorder  ( 3 )
โรคอารมณ์แปรปรวน

(จากบันทึกของ รศ. นพ. รณชัย  คงสกนธิ์ ….ต่อจากตอนที่แล้ว)
         
สาเหตุ

       แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของอารมณ์แปรปรวนที่แน่ชัด แต่ปัจจุบันเชื่อว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้ได้แก่ พันธุกรรม,สารชีวเคมีในสมอง และสิ่งแวดล้อม

พันธุกรรม(Hereditary)  
       
       มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าพันธุกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคอารมณ์แปรปรวน หากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งป่วยเป็นโรคนี้ ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงถึง 25-30% หากทั้งพ่อและแม่ป่วยโอกาสที่ลูกจะป่วยด้วยโรคนี้สูงถึง 50-75%  ความเสี่ยงจะมากเพิ่มขึ้น หากพบว่ามีประวัติของบรรพบุรุษในหลายๆรุ่น(Mulli-
Generational history )  ป่วยด้วยโรคนี้  ได้มีการทำการศึกษาในทารกแฝดพบว่า ถ้าเป็นพี่น้องที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน(monozygotic  twins ) ถ้าแฝดคนหนึ่งเป็นโรคนี้ โอกาสที่อีกคนหนึ่งจะเป็นโรคนี้มีถึงร้อยละ 65

สารชีวเคมีในสมอง(Neurotransmitters)

      ได้มีการเสนอทฤษฎีมากมายมาอธิบายถึงสารชีวเคมีที่ทำให้เกิดความผิดปกติของอารมณ์  และจากหลักฐานต่างๆได้บ่งชี้ว่าสารชีวเคมีหลายชนิดเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของอารมณ์
       หนึ่งในทฤษฎีล่าสุดที่เกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิด depression และmania ได้เริ่มต้นเมื่อปี 1965 คือ catecholamine  hypothesis ซึ่งได้เสนอว่าอารมณ์ซึมเศร้า(depression)  มีความเกี่ยวข้องกับระดับของ norepinephrine ที่ต่ำลง และในทางตรงข้าม การมีmonoaminergic  activity  ที่สูงเกินไปทำให้เกิดอาการในระยะ manic  episode ขึ้นได้ การเพิ่มของระดับ norepinephrine  ในระบบประสาทส่วนกลาง( CNS)มีความสัมพันธ์กับการทำงานของPsychomotor  นอกจากนี้การเพิ่มของระดับ 5-HT มีความเกี่ยวข้องกับการมำให้อารมณ์แจ่มใสผู้ป่วยจะมีระดับของ serotonin metabolite 5 – hydroxynidole  acetic ( 5-HIAA) ใน cerebrospinal  fluid
( CSF) ในระดับต่ำจะมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย  การตรวจสอบวินิจฉัยโรคด้วยการวัดระดับของ
3-methoxy-4hydroxypheylglycol (MHPG) ได้พัฒนาขึ้นโดยมีแนวคิดว่าระดับของ MHPG (ค่าปกติ จะอยู่ที่ 1,300-1,600 ug/24 ชม.)ที่ต่ำสะท้อนให้เห็นถึงระดับของ norepinephrine ในCNS ที่ต่ำด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน

การดำเนินโรค

        การดำเนินโรคอารมณ์แปรปรวนอาจไม่จำเป็นที่จะต้องสลับกันระหว่าง manic episode และ
Depressive  episode  ผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการซึมเศร้าอีกและหายเป็นปกติจากนั้นก็กลับมาเศร้าอีกและอาจเปลี่ยนไปสู่ manic episode ก็เป็นไปได้ ผู้ป่วยที่มีอาการแบบฉบับทั่วไป( classical  type)จะป่วยด้วยอาการ manic episodeนานประมาณ 4-6 เดือนแล้วหายเป็นปกติประมาณ 5 ปี จากนั้นจะเริ่มป่วยด้วยอาการซึมเศร้า( Depressive  episode )อยู่ในช่วงหนึ่งจากนั้นก็จะหายเป็นปกติสักระยะแล้วจึงเริ่มป่วยอีก  ผู้ชายมักจะเริ่มป่วยด้วยอาการ mania  ส่วนผู้หญิงมักจะเริ่มต้นด้วยอาการซึมเศร้า

         โรคอารมณ์แปรปรวนสามารถแบ่งออกได้เป็น
- Bipolar  I  disorder  ผู้ป่วยจะมีอาการในระยะ mania สลับกับMajor depressive  episode
ผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเป็นเท่ากัน
          -    Bipolar  II  disorder ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการ hypomania สลับกับMajor depressive  episode  หากผู้ป่วยมีอาการมากกว่า 4 episode ภายใน1ปี เรียกว่า rapid  cycling ซึ่งมักจะเกิดเมื่อผู้ป่วยมีอาการของโรคมานาน  และมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย   หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องความรุนแรงและความถี่ของโรคอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

( ยังมีต่อ…หัวข้อหลักการรักษา)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-