Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> The  Silence  War  แห่งยุค 3 G

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

The  Silence  War  แห่งยุค 3 G

Mar.15.2007 2:34:11 pm

The  Silence  War  แห่งยุค 3 G

           ในยุคเยนเนอเรชั่นที่3 ของการสื่อสารหรือเรียกว่ายุค3G…..การหาข้อมูลข่าวสารและการทำลายล้างด้วยเทคโนโลยีทันสมัยได้พัฒนาไปสู่ การทำสงครามเงียบ (The Silence War ) ต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้มีการกระทำอย่างเงียบๆและด้วยยุทธวิธีในการดาวน์โหลดและเหนี่ยวนำคลื่นสมองด้วยการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยขึ้นจากเดิมที่พัฒนามาร่วม20ปีในการแปลความหมายคลื่นสัญญาณและการเหนี่ยวนำคลื่นสมองและการทำลายดุลยภาพในสมองของกลุ่มเป้าหมาย….ผนวกไปกับการเหนี่ยวนำด้วยหลากหลายวิธีการในการเหนี่ยวนำ
           จึงเป็นการยากลำบากที่กลุ่มผู้คนที่ตกเป็นเป้าหมายยากที่จะทำความเข้าใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนั้นมันเกิดจากอะไร…..
           การขาดดุลยภาพของคลื่นสมองในกระบวนการทางสมองต่างๆเมื่อตรวจวัดจะเห็นว่ากลุ่มคลื่นสัญญาณไฟฟ้าระหว่างซีกซ้ายและซีกขวามันไม่เกิดดุลยภาพกัน….
           ปัจจุบันในทางจิตเวช…ได้อธิบายถึงความแปรปรวนในทางอารมณ์อันเกิดขึ้นภายในสมองว่าเกิดอารมณ์ที่แปรปรวน2ขั้ว  คือ การเกิดอาการซึมเศร้า และแมเนียที่ตรงข้ามกับซึมเศร้า…
           อาการของแมเนีย…เช่นการคิดเร็ว สมองไม่หยุดคิด  มีความรื่นเริง…ตัดสินใจเร็ว ฯลฯ

           จากประสบการณ์ของข้าฯ นับแต่ข้าฯฝึกฝนสมาธิมาเกือบ30ปี…ที่เพิ่งจะมาเกิดเหตุการณ์ที่ฉับพลันในคืนวันที่ 21 พ.ย49 จนถึงวันที่ 24 พ.ย. 49 ข้าฯจึงสรุปได้ว่าถูกเหนี่ยวนำทางสมอง..ดังได้กล่าวมาหลายตอนแล้ว…และต้องใช้ทั้งวิธีการทางกายภาพ…ทางพลังจิต..และตัวยาในการรักษา

            สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการ ทำสมาธิ เพื่อมิให้เกิดการเหนี่ยวนำเช่นที่ข้าฯเกิด ก็คือต้องถือว่าภาพและเสียงที่เกิดขึ้นล้วนเป็นอนัตตา…และต้องมีสติตลอดเวลามิหลงกลเช่นข้าฯ…ที่ข้าฯหลงกลเนื่องจากเชื่อในความจริงใจ…..มิคิดว่าเป็นเล่ห์เพทุบาย….
            ดังนั้นหากผู้ฝึกฝนสมาธิต้องถือเป็นอนัตตา….ในสิ่งที่รับรู้ต่างๆ….
            การดาวน์โหลดและเหนี่ยวนำคลื่นสมองระหว่างการกระทำสมาธิได้ง่ายกว่าเนื่องจากคลื่นสมองมีความเป็นระเบียบและสม่ำเสมอ…มากกว่าที่ไม่ได้อยู่ในการขาดสมาธิ…
            ยุทธวิธีการเหนี่ยวนำสมอง…เช่น..การเหนี่ยวนำด้วยกลุ่มบุคคล….ภาพ…แสง..สี..เสียง……การสะกดจิต…การใช้คลื่นไฟฟ้า….การใช้ตัวยาเพื่อสร้างกระบวนการให้เกิดการเหนี่ยวนำด้วยปฏิกิริยาทางเดียว( Invert  Reaction)ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังกลุ่มเซลล์เป้าหมายในสมอง…เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเหนี่ยวนำตามต้องการในการหลั่งฮอร์โมนของกลุ่มเซลล์เหล่านั้นและส่งผ่านไปยังกลุ่มเซลล์เป้าหมายได้…..
             ฮอร์โมนที่หลั่งแม้จะไหลไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่จะเกิดปฏิกิริยาได้ก็เฉพาะกลุ่มเซลล์เป้าหมายเท่านั้น…เนื่องจากเนื้อเยื่อเซลล์เหล่านี้จะมี รีเซปเตอร์ที่คอยรับฮอร์โมนเหล่านั้นและส่งผ่านไปยังกลุ่มเซลล์อื่นๆตามกระบวนการในร่างกาย….
             ปัจจุบัน ข้าฯหยุดการใช้ตัวยาต่างๆที่หมอจ่ายยามาให้มาได้สามสี่วันแล้ว….แต่ก็มีผลคือจะมึนหัวมากที่พูสมองส่วนขมับซ้ายและขวาทั้งสองข้าง….แต่ข้าฯจะใช้ยาแก้ปวดแทน…การใช้ยาแก้ปวดก็ต้องระวังหากใช้ต่อเนื่องนานอาจก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้….
             การเหนี่ยวนำด้วยคลื่นเพื่อให้เกิดการได้ยินเสียง และดาวน์โหลดสัญญาณจากสมอง….อาจจะส่งสัญญาณอาจจะเป็นอุลตราโซนิก….หรือคลื่นสัญญาณไฟฟ้าในรูปความถี่อื่นๆเข้าในสมองโดยเฉพาะบริเวณ ซิลิบลัมส่วนกลาง และไปสิ้นสุดที่ซิลิบลัมครอเท็กซ์ที่พูขมับ….ด้วยวิธีการส่งสัญญาณในความถี่สูงในเฟสเดียวกันกับคลื่นสมองและปล่อยสัญญาณด้วยความถี่เช่นนั้นตลอดเวลาไว้เช่นนั้นเพื่อก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำด้วยปฏิกิริยาทางเดียว..ตามจุดมุ่งหมายผู้ที่ต้องการทำลายล้างต่อกลุ่มเป้าหมาย….

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com