Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม4)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม4)

Mar.12.2007 11:18:31 am

การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม4)

       จากตอนที่แล้วที่ข้าฯกล่าวถึงหมอท่านหนึ่ง…..หากมีการวินิจฉัยว่าหมอท่านนั้นเป็นโรคจิตสิ่งที่จะตามมาก็คือ….การเป็นบุคคลที่ไร้สมรรถภาพ ไม่สามารถประกอบวิชาชีพหมอ…ไม่สามารถทำนิติกรรม ใดๆได้ หรือหากมีการทำนิติกรรมก็ต้องมีผู้ที่ให้การรับรอง ไม่ว่าการเบิกจ่ายเงินหรือการกระทำใดๆไม่แตกต่างจากผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ…..
       การได้รับสารเอฟิดรีน ที่มีจำนวนมากผิดปกติ…ย่อมจะถูกกระตุ้นเหนี่ยวนำคลื่นสมองได้ง่าย เพราะการเคลื่อนไหวในทางกายภาพใดๆย่อมก่อเกิดผลต่อคลื่นสัญญาณสมอง….ที่จะเกิดการinvert  reaction หรือปฏิกิริยาที่เป็นไปในทางเดียวภายใต้การเหนี่ยวนำ และเป็นผลให้เกิดการrevert อย่างผิดปกติ…
       เช่นการดื่มกาแฟซึ่งมีคาเฟอีน แม้จะไม่มากแต่ก็มีผลกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว….การออกกำลังที่ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติก็ส่งผลเช่นกัน….รวมไปถึงการเหนี่ยวนำด้วยภาพ ด้วยแสงสีเสียงใดๆ  ล้วนก่อเกิดการขาดดุลยภาพทางสมอง… วิธีที่ข้าฯแก้ไขคือ การสูดหายใจลึกๆและค่อยๆผ่อนคลายด้วยการหายใจสม่ำเสมออย่างเบาๆ…ก็จะแก้ได้…
        และการที่หมอสะสมปืนถึง50กระบอก ก็มีผลให้เกิดการระแวงสงสัยของบางกลุ่มได้เช่นกัน…เพราะมันมากพอที่จะตั้งกองร้อยเลยนะนี่….ข้าฯว่าหมอขายทิ้งไปดีกว่าเพราะถึงหมอจะมีเสื้อเกราะ มีปืนอยู่หลายกระบอกถ้าเขาคิดฆ่าหมอ….หมอไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ตัวหรือป้องกันตนเองได้หรอก….ดังนั้นจึงตัดทิ้งไปเลยกับความกลัวคนลอบฆ่า….

        การวิเคราะห์ใดๆล้วนมีข้อสันนิษฐานได้หลายประการ….

        ข้าฯก็หวังว่าพรุ่งนี้ซึ่งศาลจะทำการวินิจฉัย…ก็หวังว่าคงยุติด้วยดีและคงจะมีข้อมูลพอที่จะวินิจฉัยได้ว่าสารต่างๆที่หมอได้รับการเหนี่ยวนำต่างหากเป็นตัวกระตุ้น….และหวังว่าหมอคงหายเป็นปกติ  มิเช่นนั้นแล้วมีผลหมดทางประกอบอาชีพใดๆด้วยตนเองตามกฎหมาย…และการกระทำนิติกรรมใดๆ….

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com