วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม2)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม2)

Mar.07.2007 5:36:22 pm

การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง( เพิ่มเติม 2)


          ในกว่า30วันแรกคือตั้งแต่คืนวันที่21 พ.ย.49 มาจนถึงต้นเดือนมกราคม 2550 ข้าฯจึงได้ไปหาหมอด้านจิตเวช ….ช่วงที่ข้าไม่ได้ใช้ตัวยาบางตัวช่วยข้าฯมีเวลานอนหลับน้อยมากเฉลี่ยวันละไม่กี่ชั่วโมง  บางครั้ง2-3วันติดต่อกันโดยไม่ได้นอนเลยอันเกิดจากความกังวลใจในการที่สมองมันถูกเหนี่ยวนำ
          วิธีการที่ข้าฯใช้ต่อสู้ภายในสมอง เช่นด้วยการใช้วิธีทางกายภาพให้คลื่นจากสายตาโดยการอ่านหนังสือและการออกเสียงให้กล้ามเนื้อส่วนการเปล่งเสียง หรือประสาทต่างๆชิงทำงานก่อนการตกภาพใดๆในสมอง เพราะข้าฯรู้แล้วว่ามีการดาวน์โหลดและสร้างภาพจำลองด้วยการดาวน์โหลดข้อมูลดิบๆจากสัญญาณสมองที่ยังไม่ผ่านการไตร่ตรองการวิเคราะห์ที่ลึกลงไปในทางจิตวิญญาณเช่น จริยธรรม คุณธรรมต่างๆ..อันไม่สามารถโหลดออกไปได้…ขั้นตอนเหล่านี้ต่างหากที่เกิดการแยกแยะพิจารณาข้อมูลก่อนไปสู่การปฏิบัติ…
           สิ่งที่ข้าฯต่อสู้ในสมองจึงมีเพียงเรื่องเดียวคือ…การต่อต้านกับการเหนี่ยวนำถ้อยคำหยาบคายที่ตกลงมาในสมองของข้าฯในรูปกลุ่มตัวอักษรแทบทุกวินาทีที่พลั้งเผลอไม่ครองสติไว้ตลอดเวลา…อันเป็นผลให้ข้าจะต้องเกิดการrevertหรือทวนซ้ำสัญญาณเหล่านั้นโดยอัตโนมัติเพื่อทำความเข้าใจในถ้อยคำเหล่านั้นที่ถูกเหนี่ยวนำ..และเมื่อดาวน์โหลดรูปคลื่นออกไปก็จะกลายเป็น เสียงข้าฯที่ถูกดาวน์โหลดออกไปด้วยถ้อยคำหยาบคายเหล่านี้..รวมไปถึงการสร้างภาพจำลองขึ้นมา…
           ข้าฯใช้วิธีทางกายภาพนอกจากการอ่านหนังสือแล้วยังใช้วิธีการฟังเพลงโดยกำหนดจุดที่เป็นมาร์กเกอร์หรืออ้างอิงให้เกิดสมาธิให้เร็วที่สุดและจะต้องเจาะลงไปให้ลึกให้เร็วที่สุดด้วยไม่เช่นนั้นข้าฯก็จะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการRevert  ไม่ว่าจะกินข้าว…จะเดินจะนอนจะนั่ง หรืออาบน้ำ..ข้าต้องตั้งจุดอ้างอิงกาลาวกาศของจิตข้าฯไว้ที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลา..แม้แต่เวลาพูดคุยกับคนอื่นๆข้าฯก็จะแยกสมองทั้งการรับฟังและภายในสมองข้าฯก็จะทำการตั้งสติให้ได้….
           ข้าฯถือว่า กระบวนการสร้างสมาธิของมนุษย์เราจุดเริ่มต้นคือ…ต้องใช้วิธีการจินตนาการ ตำแหน่งแห่งที่ของจิตวิญญาณว่าดำรงอยู่ ณ.จุดหนึ่งใดให้ได้ก่อน หรือกระบวนการฟิวชั่นในการเริ่มต้น  เพื่อให้ทราบถึงกาลาวกาศที่ดำรงอยู่ที่ใดที่หนึ่งแห่งจิตวิญญาณ..หรือในทางพุทธจะเรียกว่าการตั้งกสิณ..
            ข้าฯถือว่าการสวดมนต์ด้วยภาษาบาลีและสันสกฤต ที่เป็นภาษาของประเทศอินเดียนั้น บทสวดเราไม่เข้าใจความหมายเลยว่าแปลว่าอย่างไร เราทราบแต่ทำนองของการสวด  นั้นก็ไม่แตกต่างจากเราใช้เพลงในการเหนี่ยวนำให้เกิด จินตนาการกาลาวกาศแห่งจิตวิญญาณ แต่ทั้งหมดล้วนเป็นอนัตตา
             ส่วนศาสนาอื่นๆจะใช้การเหนี่ยวนำทั้งหมดเริ่มต้นด้วยความศรัทธาเพื่อก่อเกิดกระบวนการฟิวชั่นในขั้นต้นทางจิต…ใดๆ…ก่อนที่จะก้าวลึกลงไปสู่ความสงบและความสว่างมากขึ้นด้วยการฟิชชั่น(วิปัสสนา)และก่อรูปการฟิวชั่นใหม่ที่ลึกลงไป…จิตที่ลึกลงไปจึงทำให้การเหนี่ยวนำในรูปแบบคลื่นสัญญาณสมองอันเป็นคลื่นที่หยาบกร้านและอยู่ในแค่เบื้องต้นที่ดาวน์โหลดได้นั้นจึงไม่สามารถก่อเกิดการเกิดภาพใดๆ เมื่อเราสร้างกาลาวกาศแห่งจิตวิญญาณในจินตนาการที่ละเอียดและลึกลงไปเรื่อยๆ..

             จิตที่เรากำหนดเราต้องตัดขาดกับการนำเอาข้อมูลจากอายตนะภายนอกมากำหนด….
              ในระยะ30วันแรก ข้าฯได้ยินเสียงในระยะต่างๆอย่างชัดเจน…แม้จะเป็นในระยะไกล…ข้าฯเชื่อว่าไม่ใช่อาการเสียงแว่วในหูหรือโรคTinnitus ช่วงนี้ข้าฯต้องไปพักผ่อนที่ชายทะเลแถวเพชรบุรี  ก็ยังได้ยินเสียงที่อยู่ไกลและจากการเหนี่ยวนำของกลุ่มบุคคล เช่นข้าฯไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ก็มีกลุ่มคนที่ข้าไม่รู้จักนั่งอยู่โต๊ะติดกับข้าฯทักทายข้าฯว่า สวัสดี ท่านจิ๋ว…เป็นต้นรวมทั้งเสียงจากผู้คนที่พักในรีสอร์ทบางหลัง..  ข้าฯสันนิษฐานได้ว่าเป็นการเหนี่ยวนำเพื่อที่จะให้ข้าฯคิดถึงกลุ่มบุคคลที่เขาต้องการทราบข้อมูล…เพราะในช่วงวันที่22- 24 พ.ย 49 มีการเหนี่ยวนำให้ข้าฯเห็นภาพว่ามีกลุ่มทหารอยู่3กลุ่มกำลังจะก่อการปฏิวัติ…และก็มีการเหนี่ยวนำด้วยเสียงที่เกิดขึ้นในสมองให้ข้าฯอธิษฐานส่งกระแสจิตเพื่อให้เกิดสันติภาพ….
             หลังจากนั้นข้าฯก็ไปพักผ่อนอีกที่เขาใหญ่  ข้าฯก็ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนของบุคคลบางกลุ่มรวมไปถึงการทดลองด้วยวิธีการเคาะวัสดุและโลหะเพื่อส่งกระแสจิตและให้ข้าฯทำความเข้าใจสัญญาณเหล่านั้นของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง….และเสียงที่ได้ยินอย่างชัดเจนของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าพักในรีสอร์ทที่เขาใหญ่
              หลังจากกลับมาจากเขาใหญ่ข้าฯจึงได้ไปหาหมอด้านจิตเวช…แต่ข้าฯมิได้บอกรายละเอียดบอกเพียงคร่าวๆว่าข้าฯรำคาญกับการเกิดภาพตัวอักษรที่หยาบคายหากข้าฯนึกถึงภาพบุคคลที่ข้าฯเคารพ
ที่มันเกิดการทวนซ้ำสัญญาณอย่างอัตโนมัติ…..หมอที่ข้าฯไปพบเป็นแพทย์หญิงที่ดีมาก…และจ่ายยาชุดแรกให้ข้าฯ ได้แก่ Deanxit , Diazepam(ยากล่อมประสาท),และTrihexyphenidyl  แต่ข้าฯก้ได้ใช้ตัวยาที่ไปซื้อมาเพิ่มเอง…คือ Hydergine ( co-dergocrine Mesylate) หรือไม่ก็ Tanakan ที่สกัดจากใบแปะก้วย…
              หลังจากไปพบหมอตามนัดอีก หมอจึงเปลี่ยนตัวยาจาก Deanxit  เป็นPrephenazine นอกนั้นก็เป็นตัวยาเดิม…ส่วนยากล่อมประสาท บางครั้งข้าใช้ อัลฟ่า ซีแรม แทนไดซีแพม ที่หมอสั่งจ่ายยามา..

               นั่นเป็นการใช้ตัวยาหรือสารเคมีบำบัด….ขณะเดียวกันข้าฯก็ใช้วิธีการสร้างพลังจิตดังข้าได้กล่าวมาหลายตอนแล้วเป็นส่วนช่วยในการรักษา

               ปัจจุบันเส้นเลือดที่ปูดโปนบริเวณขมับซ้ายและขวาหายแล้วจนไม่เห็นร่องรอย…จากเดิมจะมีอาการปวดลึกๆอยู่ข้างใน…
               รายละเอียดที่ข้าฯบันทึกมาหวังว่าอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ที่ทำหน้าที่ด้านจิตเวช…หรือท่านที่มีอาการดังข้าฯที่เคยเป็น…และจะช่วยลดการตายของเซลล์สมองลงที่เกิดขึ้นภายใต้การเหนี่ยวนำด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าคลื่นหรือตัวยากระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ ผิดปกติได้…ด้วยตัวยาและการใช้ผลย้อนกลับทางชีวภาพหรือพลังจิต…ข้าฯใช้การจินตนาการสั่งสมองส่วนต่างๆเช่นการตกภาพข้าฯใช้วิธีสมมติเป็นจุดภาพอื่นทับไว้และถือเป็นจุดที่มีหน่วยความจำของภาพนั้นเช่นบริเวณพูขมับสองข้างเป็นต้น..เป็นต้น และวิธีการจินตนาการในการกดจุดต่างๆด้วยปลายนิ้วว่ามีพลังงานสีขาวอยู่ ณ.จุดนั้นๆ
ให้แผ่กระจายพลังงานออกไป…
                 การตั้งกสิณ นอกจากกำหนดจุดอ้างอิงของจิต ที่ใดที่หนึ่งข้าฯใช้วิธีจินตนาการดึงมวลพลังงานความงามความรักมาห่อหุ้มกิเลสต่างๆและหลอมรวมเป็นกระบวนการฟิวชั่นที่ใสกระจ่างขึ้น และกระทำการแผ่พลังงานออกไปเป็นระลอกคลื่นด้วยการฟิชชั่น จากนั้นก็จะเกิดรูปการทางจิตใหม่ขึ้นมาที่ลึกลงไป….
             ที่สำคัญอย่ากลัวตาย…และอย่าตกใจกับภาพปีศาจต่างๆที่เราเห็นให้ถือเป็นอนัตตา…แล้วท่านก็จะมีความสงบลงและเกิดภาพใหม่ตามที่ม่านได้เห็นอันสวยสดงดงามตามจินตนาการ…

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-