Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม)

Mar.02.2007 11:54:49 am

การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม)

       ข้าฯขอทบทวน ในหัวข้อกลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(3) นั้นข้าฯได้กล่าวถึงกลไกการเห็นภาพในสมองคนเราเกิดขึ้นได้3แบบคือ

     กลไกการมองเห็นภาพในสมอง

     การเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในการรับรู้ทางจิตวิญญาณของคนเรา สามารถที่จะมองเห็นได้หลายแบบวิธีการ…
     แบบแรก จากแสงที่ผ่านเข้าสู่ตาและไปตกภาพที่เรตินา  ผ่านออฟติกเนิร์ฟ และไปสู่สมองส่วนการเห็นภาพในซิลิบลัม….
     แบบที่สอง การรับคลื่นสัญญาณโดยตรงจากการ เหนี่ยวนำเข้ามาโดยไม่ผ่านเรตินา หากเกิดจากปฏิกิริยาที่มีการ invert  และการ revert หรือการทวนซ้ำของคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจากเซลล์ประสาท รวมไปถึงการรังสรรค์ขึ้นใหม่จากหน่วยความจำ
     แบบที่สาม…เป็นแบบวิธีการเห็นภาพภายใต้การควบคุมจิตให้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสมาธิ..หรือความนิ่งอย่างยิ่งยวดโดยไม่รับเอาข้อมูลทางอายตนะภายนอกมาเป็นตัวกำหนดในการรังสรรค์ภาพขึ้นมา..

     จากหัวข้อที่แล้ว….ที่ข้าฯกล่าวถึงข่าวที่หมอท่านหนึ่ง ถูกญาตินำส่ง โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยการเข้าใจว่าเกิดอาการโรคจิต….ข้าฯเข้าใจว่าคงเกิดการเห็นภาพเช่นเดียวกับข้าฯคือในแบบที่2…..ข้าฯยอมรับว่า ใน3วันแรกคือ นับแต่คืนวันที่21 พ.ย. 49 มาจนถึงวันที่24 พ.ย.49 ข้าฯถูกเหนี่ยวนำด้วยคลื่นสัญญาณต่างๆโดยข้าฯยังไม่รู้ตัว….แต่หลังจากนั้นข้าฯมาสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์จากรูปธรรมต่างๆจึงทราบว่าสมองถูกดาวน์โหลดและเหนี่ยวนำ…แม้กระทั่งเป็นแบบพัลพ์ เพื่อกระตุกบริเวณหัวใจ..

       ข้าฯ เชื่อว่าหมอท่านนั้นเกิดอาการเห็นภาพหลอนดังข้าฯเคยเป็นอย่างแน่นอน..ที่ข้าแก้ไขได้ คือการใช้พลังจิตถือความตายเป็นอนัตตา…และการใช้ตัวยาช่วยดังได้กล่าวมา….วิธีการสารพัดวิธีทั้งทางกายภาพและทางพลังจิต…ดังข้าฯได้บันทึกไว้ในหัวข้อพลังจิตและการใช้ผลย้อนกลับทางชีวภาพ และเรื่องกลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี…เป็นต้น..
       หวังว่าข้อมูลที่ข้าฯนำเสนอมาอาจเป็นประโยชน์แก่แพทย์ด้านจิตเวช มั่งไม่มากก็น้อย….
       และไม่ใช่อาการเนื้องอกในสมองเด็ดขาด….เพราะไม่ใช่การเกิดภาพจากเรติน่าที่เป็นภาพซ้อนของวัตถุสิ่งเดียวกัน….แต่ภาพที่เกิดในสมองเหล่านี้ จะเป็นเงารางๆซ้อนหลายๆภาพเมื่อเราหลับตาหรือถูกเหนี่ยวนำมันก็จะเกิดภาพเหล่านั้นทันที…..
        ภายใต้การเหนี่ยวนำด้วยอายตนะภายนอกใดๆก็จะเกิดภาพได้ทันที เช่นแสง สี เสียง ใดๆเป็นต้น…

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com