วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขและการขจัดวงจรอุบาทว์(4)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขและการขจัดวงจรอุบาทว์(4)

Feb.26.2007 2:00:57 pm

เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขและการขจัดวงจรอุบาทว์(4)

            โลกในยุคไร้พรมแดนในทางเศรษฐกิจการเมืองแห่งยุคปัจจุบัน…บทบาทของบรรษัทขนาดใหญ่ หรือบรรดา เฮท ฟันด์ทั้งหลายจึงมีบทบาทต่อเศรษฐกิจการเมืองในประเทศต่างๆ…และมีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดวงจรอุบาทว์ในด้านเศรษฐกิจการเมืองต่อประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย….
            หลังจากคณะราษฎร์ ได้ทำการยึดอำนาจโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และได้สร้างระบอบใหม่ขึ้นมา ก็คือระบอบ พันธมิตร-นายพล-นายทุน-และเทคโนแครต  และวางรากฐานระบอบอำมาตยาธิปไตย ที่สืบทอดกันมาและขึ้นกับความเข้มข้นของสัดส่วนไหนในการประกอบขึ้นเป็นองค์รวมพันธมิตรเหล่านี้ ….เช่นอัตราส่วนนายพลหรือนายทุนเป็นหลัก..
            ระบอบที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยยึดถือกรอบแห่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดตามสากลประเทศ
สำหรับประเทศไทยเรา ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าระบอบ Constitution Monarchy  หรือระบอบที่ทุกคนในประเทศจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  หรือกล่าวอย่างง่ายๆก็คือแม้แต่สถาบันกษัตริย์ก็ยังต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ……ดังนั้นข้าฯเองจึงยึดถือว่าการฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญด้วยอำนาจนิยมใดๆล้วนเป็นการลบหลู่แห่งสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของประชาชนไทย และถือเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะกระทำการลบหลู่และหยามหมิ่นซึ่งพระเกียรติภูมิมิได้…มีแต่จะต้องสืบทอดพระจริยาวัตรอันสง่างามที่พระองค์ธำรงไว้ซึ่งการรักษาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน…โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์ท่าน…ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะมีองค์กรที่กระทำตนเหนืออำนาจแห่งรัฐธรรมนูญ  ที่พระองค์ได้ลงพระปรมาภิไธย…หากมิใช่เป็นเพียงข้ออ้างของกลุ่มหนึ่งใดที่ล้มล้างแล้วร่างขึ้นมาเองตามใจชอบเพื่อนิรโทษกรรมให้กับตนเองในการล้มล้างกฎหมายสูงสุดของประเทศ…
           
            การพัฒนาประชาธิปไตยในไทยเราก็เป็นเพียงการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาของพันธมิตรนายพล-นายทุนและเทคโนแครต….มาจนถึงปัจจุบันอันขึ้นกับสัดส่วนไหนจะมีมากน้อยกว่ากัน…
            และภายใต้การแข่งขันช่วงชิงอำนาจด้วยเล่ห์เพทุบาย เพื่อครอบงำผลประโยชน์ในทางธุรกิจหรือรายรับแห่งกลุ่มตน…ที่ไม่เคยมีความพอเพียง…และภายใต้บทบาทระบอบอำนาจนิยมที่ใช้วิธีการแห่งการโค่นล้มยึดอำนาจและสืบทอดทายาททางเศรษฐกิจการเมืองแบบผูกขาดมาตลอด..และปราศจากการตรวจสอบใดๆได้ขององค์กรอิสระหรือองค์กรประชาชนใดๆ…ตัวอย่างเช่น..นับตั้งแต่ 2475 มาถึงปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถตรวจสอบการโกงกินการปล้นแผ่นดินของกลุ่มนายพลใดๆ…เท่าที่เห็นก็มีเพียงนายทุนบางคนและเทคโนแครตบางคน ..มันก็แค่นั้นเอง  และภายใต้การใช้เล่ห์เพทุบายในการก่อการ…

             สาเหตุเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุหลักที่ถ่วงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชาติและรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองที่เกิดสภาวะอันไร้ระเบียบและขาดดุลยภาพ
             การโค่นล้มยึดอำนาจล้มล้างรัฐธรรมนูญจึงกระทำกันต่อเนื่อง…และภายใต้ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง ของแต่ละคณะที่ทำการยึดอำนาจรัฐ…นับตั้งแต่แถลงการณ์ฉบับที่1ของคณะราษฏร์ จนมาถึงแถลงการณ์ฉบับที่1 ของคณะที่ปัจจุบันเรียกตนเองว่า คมช.
             ในประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อกฎกติการ่วมกันที่เป็นกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญ…มีเพียงประเทศไทยและประเทศด้อยพัฒนาหลายประเทศที่ยังยึดถือระบอบอัตตาธิปไตยเช่นนี้อยู่…รวมไปถึงการยึดมั่นในเหตุและผลในแบบอนาธิปไตยแห่งชาตินิยมไร้เดียงสา  มาเป็นเครื่องมือชี้นำนโยบายเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ…
             
              สิ่งที่ข้าฯอยากเห็นก็คือ ขอให้การใช้กำลังทางทหารในการยึดอำนาจอธิปไตยของประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย….ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นกฎอันศักดิ์สิทธิ์ มิได้ล้มล้างแต่หากแก้ไขบางมาตราที่สถานการณ์แปรเปลี่ยนไป
              มีแต่อำนาจอธิปไตยของประชาชนที่มีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์เท่านั้นจึงจะยังความพอเพียงแห่งความสุขของประชาชนได้….
              หากการขยายการเข้าถึงของแหล่งทุน และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อมาพัฒนาในการผลิตการตลาดแห่งโลกาภิวัตน์ เพื่อยังชีพของคนส่วนใหญ่ในสังคม  การยกระดับของชนชั้นกลางและรากหญ้าเพื่อสร้างดุลยภาพทางศักยภาพแห่งทุนทางกายภาพและทางปัญญาจิตวิญญาณของคนไทย…อันเป็นการก่อให้เกิดความสุขที่สมดุล หรือความพอเพียง…และนี่ก็คือระบอบทักษิโณมิกส์ตามที่พวกท่านกล่าวหาอันเจริญรอยตามโครงการพระราชดำริกว่า3พันโครงการ…..
              เมื่อเป็นเช่นนี้ พันธมิตร –นายพล-นายทุนและเทคโนแครตที่ยึดกุมอำนาจอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ยังมิเห็นมีวาระอะไรที่เป็นแก่นสารที่จะสร้างความสุขที่สมดุลความสมานฉันท์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้อย่างไร…เมื่อวาระแห่งชาติพวกท่านคือการทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน…

(ยังมีต่อ….ตอนต่อไป แนวทางการแก้วงจรอุบาทว์)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-