วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข(2)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข(2)

Feb.22.2007 1:50:12 pm

เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข(2)

      โลกปัจจุบันที่เข้าสู่ลักษณะที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์….อันเกิดจากเชื่อมสัมพันธ์ของมนุษย์บนโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในด้านการคมนาคมและการสื่อสารที่ก้าวหน้าไปมาก..จึงก่อเกิดลักษณะสำคัญคือ..
- ความสัมพันธ์ระยะไกลที่มีความเร็วสูง…เป็นไปอย่างกว้างขวางด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคม

- เครดิตกลายเป็นมูลค่า  เช่นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นผลต่อระบบเงินทุน ดอกเบี้ย ระบบเงินทุนดิจิตอล  รวมไปถึงทางการเมืองและสังคม  เป็นต้น

- การไหลเข้าออกของเงินทุนเป็นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วและไร้พรมแดน…ในทางตรงข้าม…เป็นผลให้ก่อเกิดแนวคิดของลัทธิชาตินิยมไร้เดียงสา

- ก่อให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้นของประชาคมโลก…จากที่ต่างฝ่ายต่างหวังได้เปรียบอย่างเดียว…และด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีประเทศไหนหน้าโง่ให้ประเทศไทยเราเอาเปรียบเขาได้แต่ฝ่ายเดียว….นั่นคือจะต้องก่อให้เกิดกระบวนการร่วมมือกัน..
- ฯลฯ…..

        สิ่งที่ข้าฯได้กล่าวมาแล้วในงานเขียนของกระบี่ดาวแดง…ว่าในขณะที่ประเทศทุนนิยมเสรีใช้วิธีการแสวงหากำไรสูงสุดทุกรูปแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆภายใต้ปรัชญาการค้าเสรีอย่างสุดขั้ว
        ส่วนประเทศสังคมนิยมเต็มรูปแบบก็จะใช้วิธีการ สร้างเงื่อนไขต่างๆเพื่อเร่งให้เกิดการสูญสลายทางชนชั้น ไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ดังจินตนาการของค่ายนี้เพื่อก่อเกิดชนชั้นเดียวคือกรรมาชีพ….ภายใต้ปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษแบบกลไก…ที่มีหลักสำคัญในความเชื่อว่าวัตถุกำหนดจิต…การเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดจากเหตุภายนอกเป็นเงื่อนไขเหตุภายในเป็นมูลฐานในการเปลี่ยนแปลง  จึงทำให้เกิดการกำหนดนโยบายที่เน้นการสร้างเงื่อนไขเร่งการสูญสลายให้เหลือชนชั้นเดียวที่มีทีทัศน์เดียวและไร้กิเลสใดๆ…
         ดังนั้นจึงทำให้แนวทางนโยบายทั้งสองค่ายจึงเป็นไปแบบกลไก  ในทั้งสองค่ายที่ขาดการคำนึงถึงรูปการจิตวิญญาณของมนุษย์ รวมไปถึงความเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของสรรสิ่งใดๆบนโลกใบนี้
         
         ข้าฯเคยอ่านแนวคิดนักจิตวิทยา มานานแล้วไม่ทราบว่าของท่าน ยุงหรือเปล่าไม่แน่ใจ…โดยกล่าวไว้ว่าความต้องการขั้นพื้นฐานมนุษย์ ได้แก่ความต้องการที่จะให้ได้การยอมรับจากสังคม , ความต้องการความมั่นคงแห่งชีวิต,ความต้องการการมีส่วนร่วมทางสังคม ,ความต้องการในเสรีภาพในอัตตลักษณ์แห่งตน  เป็นต้น

          ความมีเสรีล้วนแล้วเป็นพื้นฐานในจิตวิญญาณมนุษย์  ความมีเสรี ข้าฯเปรียบเทียบให้เห็นตัวอย่างเช่นในการทำสงครามหรือการรบใดๆ…ฝ่ายที่ตกเป็นฝ่ายรับก็คือการขาดเสรี…ส่วนฝ่ายรุกก็คือความมีเสรีในการรบ…….ในการแข่งขันด้านกีฬาก็เช่นกัน เช่นประเทศไหนได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก็จะเฉลิมฉลองทั้งประเทศด้วยความสุข…อย่างเช่นชาวบราซิลหรือประเทศอื่นเป็นต้น  นั่นย่อมเป็นการสะท้อนออกของมนุษย์เราที่เป็นสัตว์สังคมที่มีความสุขกับการยอมรับของชาวโลกในความสามารถของคนในชาติเขา
          แรงกดดันทางด้านจิตใจมนุษย์เช่นกัน…เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ขาดเสรี…

          เสรีภาพที่พอเพียงในขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงมีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ก่อเกิดให้มีความสุขและเป็นเสรีภาพอันก่อเกิดดุลยภาพภายใต้การเคลื่อนที่…หรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของสังคม
          เสรีที่ปราศจากหนี้สิน…ของชาวไร่ชาวนา  ชนชั้นกลาง และคนส่วนใหญ่นั่นย่อมยังผลแห่งความสุขตามอัตภาพของเขาเหล่านั้นเกิดขึ้น….เสรีภาพที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้โรคภัยไข้เจ็บ ก็ย่อมก่อให้เกิดความสุข ที่มีโอกาสในการอยู่บนโลกใบนี้ได้นานขึ้น…
          ตัวอย่างรูปธรรมในประเทศเรา เช่นแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีแค่ล้านกว่าคนขณะที่แรงงานอีกร่วม22ล้านคนไร้หลักประกันใดๆในทางสังคม…
          ตราบใดที่ยังขาดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยเราที่พึงจะมีนั้น….มิใช่มีเพียงแค่กลุ่มพันธมิตร-นายพล-นายทุนและเทคโนแครต เท่านั้นที่มีเสรี…ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศภายใต้การขาดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
          แล้วท่านจะสร้างเศรษฐศาสตร์แห่งความสุขได้อย่างไร…..เมื่อท่านเรียกสิ่งเหล่านี้แหละคือระบอบทักษิโนมิกส์……และก็มีเพียงกลุ่มพวกท่านที่มีเสรีที่จะทำอะไรได้โดยไม่ผิดและปราศจากการตรวจสอบใดๆได้จากประชาชนส่วนใหญ่ของชาติไทย

(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-