Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> จินตนาการข้อขัดแย้งสมมุติฐานทางคณิตศาสตร์(3)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

จินตนาการข้อขัดแย้งสมมุติฐานทางคณิตศาสตร์(3)

Feb.16.2007 1:30:11 pm

จินตนาการข้อขัดแย้งในสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ ในทางทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัม(ต่อ3)
         
           (ขออภัยที่ตอนที่2 ที่กล่าวถึงค่าแพลงค์ และได้แก้ใหม่แล้วที่ถูกต้องเป็นสมมาตรของลอเรนซ์)

            หากโดยการเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์หรือการประมาณการในทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ทราบรายละเอียดตำแหน่งแห่งที่ในกาลาวกาศของวัตถุนั้นๆ…ก็ยังคงทีการดำรงอยู่แห่งทับซ้อนของกาลาวกาศ….อันประกอบเป็นองค์รวมรูปการทางวัตถุนั้นๆ….เช่นการดำรงอยู่ในรูปการทางจิตของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นองค์รวมหน่วยเซลล์ที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ยังมีส่วนที่ยังเป็นนามธรรมในการตรวจวัดเชิงประจักษ์นิยมไม่ได้ ถึงรูปการทางจิตวิญญาณ….
             ในมวลอนุภาคที่เล็กลงไปเช่นกัน…แม้ว่าจะมีการคงรูปที่เราตรวจวัดได้ว่าในช่วงการคงตัวในหลายอนุภาคเพียงแค่ไม่กี่วินาที….หรือแค่เศษเสี้ยววินาทีที่เราจะตรวจพบได้  แต่การสูญสลายไปในรูปการทางวัตถุของอนุภาคเหล่านั้นมิได้สูญหายไปจากจักรวาล หากยังมีการดำรงอยู่ในรูปการที่แปรเปลี่ยนเป็นรูปการอื่นเพื่อการคงตัว อยู่ของมวลพลังงานเหล่านั้นในกาลาวกาศที่แน่นอนหนึ่งใด
              ในจินตนาการของข้าฯ คิดว่าการก่อรูปการใดๆในจักรวาลหาได้มีลักษณะที่สม่ำเสมอและคงตัวที่เราจะคำนวณได้ค่าคงที่ของมัน….หากเราลองจินตนาการดูว่าอวกาศรอบตัวเราเหมือนกับสายน้ำ….เราก็จะเห็นถึงการไหลที่หาได้สม่ำเสมอไม่ของสายน้ำ…บางแห่งก็มีน้ำหมุนวน..บางแห่งก็ราบเรียบ บางแห่งก็เป็นริ้วระลอกคลื่น บางแห่งก็ไหลเชี่ยว…เป็นต้น..    
               ข้าฯคิดว่าระบบสุริยะก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งขององคาพยพหนึ่งในจักรวาล…และกาแลกซี่หนึ่งใดที่มีลักษณะแห่งความคงตัวที่แตกต่างกันไปของการก่อรูปการทางวัตถุ
                ปัจจุบันเราอาจรับรู้ข้อมูลที่ผ่านมาหลายล้านปีแสงจากการสังเกตถึงเทห์วัตถุอื่นๆในจักรวาล
ข้อมูลเมื่อหลายล้านปีแสงที่เดินทางมาถึงโลกเราปัจจุบันย่อมมีการสอดแทรกการแปรเปลี่ยนรูปการ..รวมไปถึงการก่อรูปการแห่งมวลพลังงานใหม่ได้….ดังนั้นค่าที่ได้จากทางคณิตศาสตร์ภายใต้การเปรียบเทียบและอ้างอิงกับสิ่งหนึ่งใดในการสังเกตเปรียบเทียบ ย่อมเป็นเพียงข้อสมมติฐานภายใต้การเปรียบเทียบและคุณภาพแห่งผู้สังเกต ณ.ตำแหน่งหนึ่งใดในจักรวาล…
                หากจักรวาลเป็นดั่งสายน้ำ…โลกเราก็คงไม่ต่างจากโมเลกุลหนึ่ง ในสายน้ำนั้น ที่ก็ไม่แน่นอนว่าจะเป็นโมเลกุลของสารประกอบใดๆ….อาจจะเป็นเหมือกลุ่มโมเลกุลของสารประกอบตัวหนึ่งใดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปของสายน้ำแห่งนั้น…ดั่งเช่นสนามแรงแห่งเทหวัตถุ ที่เกี่ยวก้อยกันด้วยสนามแรงที่มิได้จำกัดแค่4แรงที่เรารู้จัก….ความสัมพันในเชิงโมเลกุลของเทหวัตถุย่อมประกอบไปด้วยสนามแรงอื่นๆอีกมากมายมิต่างจากพันธะโมเลกุล….สิ่งเหล่านี้อาจเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแรงโน้มถ่วงและทฤษฎีควอนตัมก็อาจเป็นไปได้…
                 และเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดยั้งของมนุษยชาติ….ในการทำความเข้าใจเชิงประจักษ์นิยมที่จะทำความเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงยิ่งขึ้น

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com