วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> ข้อขัดแย้งในสมมติฐานทางคณิตศาสตร์

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

ข้อขัดแย้งในสมมติฐานทางคณิตศาสตร์

Feb.14.2007 2:52:45 pm

ข้อขัดแย้งในสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ ในทางทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัม

        ในทัศนะข้าฯเห็นว่าอยู่ที่ปรัชญาในทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อ้างอิง….นั่นคือปัญหาเรื่อง สัมบูรณ์และสัมพัทธ์…
         ในแนวคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมและพิสูจน์ในทางความสมมูลทางคณิตศาสตร์ใดๆล้วนเป็นการอ้างอิงหรือเปรียบเทียบอย่างสัมพัทธ์ทั้งสิ้น….ดังข้าฯยกตัวอย่างเรื่องค่าของ พาย หรือ22ส่วน7…
         ในเมื่อสรรพสิ่งใดๆในจักรวาลล้วนแตกต่างกันไม่มีสิ่งใดเหมือนกันอย่างสัมบูรณ์100% ….ตัวอย่างเช่น A=B  ย่อมหมายถึงมีการสังเกตของผู้สังเกตภายนอก แต่การเท่ากันนั้นย่อมอยู่ที่คุณภาพแห่งการสังเกตและขอบเขตุอ้างอิงแห่งการสังเกต…..
          ในข้อเท็จจริง A ย่อมเท่ากับ A เท่านั้นจึงจะเป็นการสัมบูรณ์ หมายถึงตัวตนแห่งA แต่ถ้าหากจะเปรียบเทียบในเรื่องตัวอักษรA ก็เป็นเพียงอยู่ในกรอบหรือขอบเขตุอ้างอิงหนึ่งใดเช่นว่าเขียนคล้ายคลึงกัน
แต่น้ำหนัก เส้นที่เขียน จำนวนอะตอมที่เป็นเส้น ย่อมไม่เท่ากันอย่างสัมบูรณ์ทุกประการแม้ว่าจะพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันด้วย ตัวเดียวกันสองครั้ง..ก็ยังมีความแตกต่างในประการอื่นๆที่อ้างอิงอีกหลายประการเช่น ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ฯลฯ…
          A=B  หรือ X=Y จึงเป็นการเท่ากันอย่างสัมพัทธ์ที่มีการเปรียบเทียบ และสัมบูรณ์ภายใต้กรอบการเปรียบเทียบของเราที่กำหนดเท่านั้น…เช่น กรอบปริมาณจำนวน   กรอบคุณสมบัติหนึ่งใดที่เราต้องการเปรียบเทียบหรือการจัดหมวดหมู่เพื่อประมาณการ…
          ตัวอย่างเก้าอี้สองตัว…ย่อมไม่เหมือนกันอย่างสัมบูรณ์ในทุกประการ หากจะสัมบูรณ์ก็คือกรอบเราอ้างอิงว่า เป็นสิ่งที่เรียกว่าเก้าอี้ แม้จะสร้างมาแบบเดียวกันในโครงสร้างแต่หาได้เหมือนกันอย่างสัมบูรณ์ในทุกประการ
          สิ่งที่ไอน์สไตน์ ยอมรับว่าสมการค่าพิเศษแห่งจักรวาลว่าเป็นความผิดพลาด จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง…สมการที่ใช้โดยยึดค่าคงที่ของนิวตัน และค่าของพาย ดังสมการ Gµv = 8¶GТµv ( ขออภัยสัญลักษณ์ที่ใช้อาจไม่ตรงเช่น 8 พาย)  เนื่องจาก หากกล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วสิ่งต่างๆล้วนดำรงอยู่อย่างสัมพัทธ์เราไม่สามารถใช้สมการ มายืนยันว่าเป็นค่าคงที่อย่างสัมบูรณ์ทุกประการได้….หากอ้างอิงจากค่าคงที่นี้ก็เท่ากับว่าจักรวาลเป็นจักรวาลปิดและหยุดนิ่ง….
          สิ่งที่เราเห็นจากการสังเกตการณ์เคลื่อนตัวหรือยุบตัวของกาแลกซี่ล้วนแล้วเป็นระยะเวลาที่แสงเดินทางมาหลายล้านปีแสง….และมิได้อยู่ภายใต้ค่าคงที่ใดๆอย่างสัมบูรณ์…
           ความรักในวันวาเลนไทม์….แม้แต่หัวใจยังสัมพัทธ์เลยนะนี่ คลื่นความรักมันแรงกลบการคิดในเรื่องเชิงวิชาการหมด….

(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-