Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(4)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(4)

Feb.12.2007 11:25:30 am

กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(4)

        ข้าฯคิดว่า หากเราสามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่มีมวลพลังงานในระดับ 10 ยกกำลังลบ100 เราอาจจะทำความเข้าใจในการเชื่อมต่อระหว่างการก่อรูปการทางอินทรีย์วัตถุและรูปการทางจิตวิญญาณที่ประกอบเป็นองค์รวมของบรรดาสิ่งมีชีวิตต่างๆได้  เช่นรูปแบบการสื่อสารของสัตว์ที่ทำความเข้าใจกัน เช่นนก,สุนัข ฯลฯ รวมไปถึงพืช….เราอาจสร้างเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ได้….
         มนุษย์อีก100ปีข้างหน้าย่อมมีการแปรเปลี่ยนไปในทางพันธุกรรมที่มีการสั่งสมและต่อยอดมาจากอดีตกาล…..
         ปัจจุบันในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เราก็ยังยึดถือกับทฤษฎีที่คิดขึ้นเมื่อ 100กว่าปีมาแล้วเช่นทฤษฎีของไอน์สไตน์ เป็นต้น  นั่นย่อมแสดงว่าสัจธรรมใดๆล้วนดำรงอยู่ตามธรรมชาติ อย่างสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ ภายใต้กรอบอ้างอิงหนึ่งใด….
         ผี ที่ข้าฯกล่าวถึงหมายถึงพลังงานที่ดำรงอยู่ในจักรวาล ที่มนุษย์เรายังไม่สามารถทำความเข้าใจกฎเกณท์อันเป็นธรรมชาติก็เลยกล่าวว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือฟิสิกส์  หรือเมตาฟิสิกส์ไม่แตกต่างจากความเชื่อของผู้คนในหลายร้อยปีที่ผ่านมาที่มีกรอบความคิดที่ยึดมั่นตามการเหนี่ยวนำทางความคิดจากผู้ที่ตนศรัทธา…ดังนั้นเมื่อมีการเสนอแนวคิดใหม่หรือแสดงการพิสูจน์ใดๆก็ไม่เชื่อแถมยังถูกประณาม..เช่นสมัยกาลิเลโอ…หรือนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนๆ…
        เมื่อมวลพลังงานที่มีขนาดที่เราไม่สามารถวัดได้…ตามทฤษฎีของไอน์สไตน์มวลพลังงานเช่นนั้นย่อมมีค่าอนันต์….ไม่ใช่ว่าพลังงานไม่กี่จูล…แล้วเราใช้แรงแค่ประติ๋วก็เคลื่อนที่ได้ ตรงกันข้ามมวลพลังงานที่มีค่าใกล้ 0 มวลพลังงานย่อมมีค่ามหาศาลเมื่อเทียบกับมวลพลังงานที่ก่อรูปเป็นอินทรีย์วัตถุของมนุษย์
        ปัจจุบันการตรวจวัดทางคณิตศาสตร์ ก็มีเพียงการอ้างอิงกับค่าที่เรายึดถือเป็นค่าคงที่ เพื่อตรวจวัดในเชิงประจักษ์นิยมดังข้าฯได้กล่าวมาแล้วว่าค่าคงที่ใดๆที่เราหาได้ในปัจจุบันล้วนเป็นเพียงค่าสัมพัทธ์…และสัมบูรณ์ภายใต้กรอบและขอบเขตุกำหนดเท่านั้น…
        ตัวอย่างง่ายๆเช่นค่าของ พาย หรือ22 หารด้วย7 ที่เราใช้เป็นค่าคงที่ในการหาพื้นที่และเส้นรอบวงของวงกลมในคณิตศาสตร์แนวแบนที่มีค่า 3.142……….ยาวยืดแล้วแต่เราจะเอาทศนิยมกี่จุดไปจนถึงอนันต์….นั่นหมายความว่ามีความคลาดเคลื่อนในการประมาณการที่จะให้ได้ค่าอย่างสัมบูรณ์…
        ค่าที่ไม่ลงตัวเหล่านี้เมื่อมีการเคลื่อนที่ก็ไม่ต่างจากการอธิบายในเรื่องผลกระทบผีเสื้อหรือ Butterfly  Effect  เมื่อสรรพสิ่งต่างล้วนมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา  ดังนั้นค่าเส้นรอบวงกลมหรือเส้นรอบวงที่เราได้คือค่าประมาณการ เมื่อวัตถุเหล่านั้นมีการเคลื่อนไหวในการหมุนเราก็จะได้วงกลมที่ทับซ้อนด้วยความถี่แห่งความเร็วการหมุนที่ขยายวงออกหรือในทางตรงข้ามที่หดแคบลงจากค่า Butterfly Effectเหล่านั้น….ดังนั้นแม้แต่การวัดวัตถุที่สมมติว่าหยุดนิ่งในจินตนาการก็ยังได้แค่ประมาณการหยาบๆและถ้าหากเป็นเทห์วัตถุขนาดใหญ่ก็ยิ่งมีความคลาดเคลื่อนสูงและเช่นกันกับสิ่งที่มีมวลน้อยเพื่อการคงตัวแห่งรูปการวัตถุนั้นๆเมื่อได้รับการกระตุ้นจากภายนอกด้วยการหมุนและการสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่สูง  ดังนั้นค่าที่เรายึดมั่นว่านี่แหละคือค่าคงที่ที่สมบูรณ์แล้วจึงเป็นเพียงแค่ค่าประมาณการแบบหยาบๆเท่านั้นเอง…

(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com