วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(2)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(2)

Feb.08.2007 11:30:37 am

กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี (2)

     จากตอนที่แล้วที่ข้าฯจินตนาการว่าจะต้องมี dark colour quark …มิได้หมายถึงคุณสมบัติของความเป็นคัลเลอร์ตามคำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์ คำว่าคัลเลอร์ในเรื่องคาวร์กมิได้หมายความถึงสี หากหมายถึงคุณสมบัติของมวลพลังงานควาร์กนั้นๆที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด…
     Dark colour quark ที่ข้าฯกล่าวถึงไม่ได้หมายถึงสีดำ หรือblack colour…เพราะคุณสมบัติในนิยามคัลเลอร์ของควาร์กนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจจะค้นพบเพิ่มเติมไปได้อีกหลายประการ….
     Dark  colour quark  ข้าฯหมายถึงพื้นที่กาลาวกาศที่รองรับการดำรงอยู่ของ ควาร์ก ไม่ว่าควาร์กชนิดใดๆ….
     พื้นที่ที่รองรับการดำรงอยู่ของวัตถุใดๆในกาลาวกาศ ณ.เวลาอ้างอิงเวลาใดเวลาหนึ่ง…จะแสดงออกให้เห็นได้เช่นการขาดหายไปในความต่อเนื่องของมวลพลังงานนั้นๆ…หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรารับรู้ได้
     เช่นการมองเห็นความต่อเนื่องของภาพจากสายตาคนเรา…สมมติว่า 24 ภาพต่อวินาทีเราก็จะเห็นภาพนั้นมีความต่อเนื่องกันตลอดเวลา….
     แต่คอนตินิวอัมหรือความต่อเนื่อง แห่งการขาดหายไปของเหตุการณ์ ก็ยังคงมีอยู่ เช่นความต่อเนื่องที่สูงเกิดกว่าสายตาคนเรามองเห็นแต่เรารับรู้จากเครื่องมือในการวัดคลื่นมวลพลังงานความถี่ที่สูงเช่นนั้นได้….เมื่อเปรียบเทียบกับอายตนะหรือการรับรู้ทางสายตาของเรา…หรือความถี่ที่ต่ำมากเกินกว่าเครื่องมือใดๆเราตรวจวัดได้ ณ.ปัจจุบันนี้…
     ในทัศนะข้าฯเชื่อว่า มีการดำรงอยู่ในกาลาวกาศที่แน่นอนหนึ่งๆของการขาดหายไป…เช่นแสงที่เราเห็นได้ก็อยู่ในย่านความถี่ระดับใดระดับหนึ่ง…และแต่ละสีก็มีค่าความถี่ที่แตกต่างกัน…ในด้านไฟฟ้าเราแทนค่าด้วยเลขฐานสอง คือ 0 และ1 นั่นคือการเปิดและปิดของคลื่นความถี่ที่แตกต่างมากมายนับอนันต์ที่ดำรงอยู่แห่งการเกิดและดับอันเป็นองค์รวมแห่งรูปการหนึ่งใด…
      ในความคิดและจินตนาการของคนเราก็เช่นกัน  เมื่อเราคิดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มี…นั่นก็เพราะเปรียบเทียบตามที่เราตรวจสอบได้ตามอัตภาพของเราและจากการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆในเชิงประจักษ์นิยม  
      การที่เรากล่าวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีก็เท่ากับเรายอมรับการดำรงอยู่ของความไม่มีนั้นๆ ยอมรับในตัวตนของความไม่มีเมื่อเปรียบเทียบอย่างสัมพัทธ์ ณ.จุดอ้างอิงหนึ่งใด…ในเวลาปัจจุบันของวัตถุหนึ่งใด…
และสิ่งเหล่านี้แหละที่ข้าฯเรียกว่าความต่อเนื่องหรือคอนตินิวอัมของการขาดหายไปของเหตุการณ์อันเป็นองค์รวมแห่งการประกอบกันขึ้นก่อเกิดรูปการหนึ่งใด…
      ในร่างกายมนุษย์เช่นกัน…หากเราเปรียบเทียบกับพลังงานที่ไร้มวลที่เราตรวจสอบไม่ได้  พลังงานเหล่านั้นอาจวิ่งทะลุตัวของเราราวกับวิ่งผ่านที่ว่างเปล่า…หรือบางมวลอนุภาคที่วิ่งผ่านรูปร่างกายอินทรีย์ของเราเหมือนเราขว้างเม็ดทรายที่ลอดตาข่ายประตูฟุตบอล…เว้นแต่จะมีมวลขนาดใหญ่เท่าเท่าลูกบอลเราจึงจะรับรู้มันได้ว่ามีลูกฟุตบอล…เมื่อเปรียบเทียบขนาดของเซลล์ต่างๆทางกายภาพของเราใหญ่โตอันเหมือนตาข่ายที่อยู่หลังประตูฟุตบอล….
       เมื่อสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาลต่างล้วนมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และเรารับรู้ได้ภายใต้การเปรียบเทียบ….ดังนั้นพลังงานต่างๆที่เรารับรู้ได้ก็ภายใต้การประมาณการ ณ.จุดอ้างอิงหนึ่งใดเท่านั้น..
        แต่มวลพลังงานที่มีระดับความถี่ที่สูงและความถี่ที่ต่ำย่อมมีการดำรงอยู่จริงในกาลาวกาศที่แน่นอนหนึ่งๆที่….เกินกว่าเรารับรู้ด้วยอายตนะและการสร้างเครื่องมือตรวจวัด
        ภายใต้การประมาณการ ในทางคณิตศาสตร์เราอาจทราบค่าประมาณการต่างๆได้ แต่สิ่งที่เป็นประจักษ์นิยมทางธรรมชาติของสิ่งนั้นๆเราก็ยังไม่มีเครื่องมือใดตรวจวัด….เช่นมวลขนาด10ยกกำลังลบ100  เราก็ย่อมไม่ทราบได้…เพราะเครื่องมือตรวจวัดปัจจุบันที่เราประมาณการได้ก็อยู่ประมาณ10ยกกำลังลบ 9 เท่านั้นเอง….

(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-