Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> อาชญากรและสารส่งสัญญาณประสาท

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

อาชญากรและสารส่งสัญญาณประสาท

Feb.04.2007 12:16:18 pm

การดาวน์โหลดคลื่นสมอง (ต่อ)

     เมื่อกว่า10ปีมาแล้ว…มหาวิทยาลัยโตโตริ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการทดลองการอ่านคลื่นจากสมอง  โดยให้ผู้ทดลองมองไปที่ตัวอักษร  และเนื่องจากภาษาญี่ปุ่น มีความคล้ายคลึงกันกับอักษรจีน คือเป็นอักษรรูปภาพ….การตรวจคลื่นที่เรียกว่าคลื่น P 300 ผลของคลื่นที่ออกมาได้ผลได้กลุ่มคลื่นสัญญาณเดียวกัน และนำเข้าสู่การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์…
      จุดมุ่งหมายการทดลองก็เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยที่เป็นโรคชนิดหนึ่งที่มีความรู้สึกทุกประการแต่ไม่สามารถจะสื่อสารออกมาออกมาเป็นคำพูดได้….การตรวจสอบได้ผล 80-90%
       ที่จริงแล้วหากมีการถูกดาวน์โหลดคลื่นสมองของผู้หนึ่งผู้ใดออกไป  มันก็จะเป็นสัญญาณของระบบความคิดใดความคิดหนึ่งโดด…ที่ยังไม่ผ่านระบบการประมวลผล
       ในระบบการประมวลผลของคนเราจะเกิดจากการเปรียบเทียบจากหลายๆข้อมูลดิบที่ทั้งถูกเหนี่ยวนำเข้าไปและที่มีบันทึกไว้ในสมอง….อันหลากหลาย
       แต่ในการประมวลผล จะผ่านการตรึกตรองของข้อมูลจะมีการรังสรรค์ขึ้นใหม่…ภายใต้จิตสำนึกที่อยู่ลึกลงไปและไม่สามารถตรวจวัดได้ในสิ่งที่เป็นนามธรรม…เช่นจริยธรรม  คุณธรรม  ความงามความรัก ความดีงามต่างๆ…จิตสำนึกเหล่านี้ต่างหากที่จะไปสู่ระบบการประมวลผลการตรึกตรอง การยับยั้งชั่งใจ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์และการรังสรรค์ใหม่ขึ้นมา…
        เราไม่สามารถที่จะตรวจวัดในสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านนี้ในรูปคลื่นจากสมองโดดๆ…นั่นหมายความว่าระบบจิตของคนเรามีความละเอียดมากเกินกว่าเครื่องมือใดๆในการตรวจวัดได้…และความคิดในระดับนี้ต่างหากที่จะนำไปสู่การกระทำ….
        และที่สำคัญเราจะวัดความดีความชั่วของคนเราก็ได้จากการกระทำเท่านั้น….

………………………………………………………………

อาชญากร และสารส่งสัญญาณประสาท

        มีการตรวจพบว่า การขาด ไนตริกออกไซด์  ที่หลั่งจากระบบสมองในส่วน ลิมบิก(Limbic system)ในส่วนการควบคุมอารมณ์และการขาด โมโนเอมี ออกซิเดส เอ(monoamine  oxidase A )
        มีผลให้คนนั้นมีแนวโน้มการก่อความรุนแรง  เช่นพฤติกรรมรุนแรงทางเพศ  และความก้าวร้าวอื่นๆ..
        ข้าฯเคยแสดงความคิดเห็นไว้หลายปีมาแล้วในบล็อกแห่งหนึ่งว่า…ผู้ที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตาย หรือ NED( Near  Death  Experience) หรือตายแล้วฟื้นนั้น แทบ100% ของคนเหล่านั้นทั้งในประเทศไทยและข้อมูลจากต่างประเทศ ต่างล้วนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่กลายเป็นคนธรรม ธรรมโม อย่างไม่น่าเชื่อ….
         ข้าฯเลยคิดว่า นักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิตน่าจะให้วิสัญญีแพทย์ทำให้หัวใจหยุดเต้นไม่เกิน15นาทีไม่เช่นนั้นเซลล์ในสมองจะหยุดทำงานนั่นคือตายจริง…ดังนั้นจึงเหลือแต่การกักขังไว้ตามความผิด
         ข้าฯว่านักการเมืองก็เช่นกัน  ไหนๆก็อยากจะได้ตัวแทนที่เลิศหรูเปี่ยมล้นคุณธรรม ….ในการร่างรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากการห้ามผู้ที่จะเป็นตัวแทนครอบครัวญาติพี่น้องเลิกการประกอบอาชีพใดๆระหว่างดำรงตำแหน่ง เพื่อกันข้อหาเอื้อประโยชน์พวกพ้องแล้ว….ควรกำหนดในรัฐธรรมนูญให้ตัวแทนทุกคนต้องมีประสบการณ์ใกล้ตายและได้รับการรับรองจากวิสัญญีแพทย์ในทุก3เดือน…
         อีกประการ ข้าฯแนะนำว่าไม่ต้องไปคิดมากมายในการร่างรัฐธรรมนูญ เอาพระไตรปิฎกไปร่างเลยดีกว่า…เพราะถึงจะให้เขียนเลิศหรูอย่างไร…มันก็ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ที่ ไม่มีความพอเพียงแห่งอำนาจ ลาภยศสรรเสริญ…ที่จ้องก่อวงจรอุบาทว์ในแต่ละกลุ่มตลอดเวลาอยู่แล้ว  แล้วจะมีบรรทัดฐานไหนวัดความพอเพียงของท่านเหล่านี้ที่พร่ำสอนผู้อื่น…

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com