วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> องคาพยพแห่งเทหวัตถุ

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

องคาพยพแห่งเทหวัตถุ

Feb.02.2007 10:39:31 am

องคาพยพแห่งเทหวัตถุ

       ในทัศนะข้าฯเห็นว่าการประกอบกันขึ้นในรูปการของระบบสุริยะ และกาแลกซี่ต่างๆ….ไม่น่าจะมีเพียงแรงที่เราคันพบได้เพียง 4 แรง อันได้แก่แรงนิวเคลียร์พิสัยสั้นหรือแรงแข็ง ,แรงนิวเคลียร์พิสัยยาวหรือแรงอ่อน,แรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
        ข้าฯมองว่าระบบเทหวัตถุ คงไม่ต่างจากระบบโมเลกุลในร่างกายหรืออินทรีย์และอนินทรีย์สารต่างๆ
ที่ประกอบกันขึ้นภายใต้พันธะยึดเหนี่ยวหรือพันธะที่ก่อเกิดโมเลกุลของสรรพสิ่ง
        ข้าฯคิดว่าในระบบจักรวาลไม่ควรมีแค่4แรงที่เรานำมาเป็นสูตรการคำนวนประมาณการในสิ่งที่เราเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ และมิได้ดำรงอยู่อย่างโดดๆโดยไม่เกี่ยวพันกันกับเทห์วัตถุอื่นๆ..
        หากท่านที่ศึกษามาทางด้านเคมี ก็ย่อมทราบดีว่า พันธะต่างๆที่ยึดเหนี่ยวโมเลกุลประกอบไปด้วยพันธะต่างๆดังเช่น
        พันธะไฮโดรเจน,พันธะโควาเลนท์,พันธะโคออดิเนตโควาเลท์,พันธะโลหะ ฯลฯเป็นต้น
        จินตนาการในทางชีวเคมี เรามีรากฐานมาจากสมมติฐานเรื่องของแบบจำลองอะตอมและแรง4แรงดังกล่าว
         และในทางตรงข้ามกับแรงเหล่านี้ในการศึกษาด้านเทหวัตถุที่มีขนาดใหญ่ เราไม่ได้วิเคราะห์ถึงด้านตรงข้ามของมันก็คือ สิ่งที่เรียกว่าสสารมืด หรือพื้นที่ที่ดำรงอยู่ของเทหวัตถุเหล่านี้  และเราก็จินตนาการว่าพื้นที่เหล่านี้คือที่ว่างในกาลาวกาศ

        เมื่อสรรพสิ่งดำรงอยู่แห่งรูปการทางกาลาวกาศที่แน่นอนรูปการหนึ่งรูปการใด…และมีความเกี่ยวพันกับสิ่งภายนอกเพื่อการคงไว้ซึ่งอัตตลักษณ์แห่งตน..

         หากกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์ ก็ยังมีสิ่งที่เป็นนามธรรมดำรงอยู่ในรูปการต่างๆเช่นความงาม  ความรัก…อารมณ์ต่างๆ..มีการดำรงอยู่ของจิตวิญญาณในแต่ละคน..

         ความเกี่ยวพันกันขององคาพยพของระบบสุริยะ  ย่อมมีสิ่งที่นอกเหนือจาก 4 แรงดังกล่าวและมีการเกาะเกี่ยวกันทั้งในระดับของอะตอม และโมเลกุลแห่งเทหวัตถุ กลุ่มโมเลกุลหนึ่งใดที่มีโครงสร้างที่แน่นอนและเป็นอัตตลักษณ์แห่งเทหวัตถุนั้นๆ

          หากเราจินตนาการ ว่า โมเลกุลแห่งเทหวัตถุกลุ่มหนึ่งได้แก่ ดวงอาทิตย์  ดาวพุธ  ดาวพระศุกร์(ที่หมุนรอบตัวในทิศทางตรงข้ามกับดาวเคราะห์อื่นๆ) โลก และพระจันทร์  เป็นโมเลกุลกลุ่มหนึ่ง
           เราจะเห็นว่าระหว่างโลกไปถึงดาวอังคาร มีระยะช่องว่างที่ห่างกันมาก….ดังนั้นอีกกลุ่มโมเลกุลกลุ่มนี้ดาวพฤหัส ที่มีดาวบริวารมากมาย เป็นแกนกลาง น่าจะเป็นกลุ่มโมเลกุลอีกกลุ่ม…อันได้แก่ดาวอังคาร ดาวพฤหัส  ดาวพระเสาร์   ดาวยูเรนัส  ดาวเนปจูน  และดาวพลูโต(ยังไม่รู้ว่าตกลงเขาจัดเป็นดาวประเภทไหนอีก เช่นดาวพระเคราะห์คู่ หรือว่าดาวประเภทไหนกันแน่)

           หากเรามองว่าสรรพสิ่งมีสิ่งตรงข้ามกันเสมอ….จะเห็นว่ากลุ่มโมเลกุลของดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่มีการส่งมวลพลังงานความร้อนออกมา….ดังนั้นกลุ่มโมเลกุลดาวพฤหัส ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ส่งพลังงานที่ตรงกันข้ามคือมวลพลังงานแห่งความเย็น     และมีสสารมืดเป็นด้านตรงข้ามกับกลุ่มโมเลกุลทั้งสองที่ดำรงอยู่ก่อรูปการแห่งวัตถุนั้นๆ…

            บางท่านก็อาจจะกล่าวว่า แรงไทดัล  จากดวงจันทร์ และพระอาทิตย์ก่อเกิด น้ำขึ้นน้ำลงบนดาวโลก ไม่ก่อเกิดผลกระทบใดๆต่อมนุษย์แม้ว่าร่างกายมนุษย์ที่มวลส่วนใหญ่จะเป็นน้ำ  และให้คำอธิบายว่าเพราะความแตกต่างระหว่างมนุษย์และโลกที่มนุษย์ดำรงอยู่นั้นมีมวลต่างกันหลายล้านๆเท่า….แต่ข้าฯคิดว่ามันจะต้องเกี่ยวพันและมีผลต่อมนุษย์ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ… ข้าฯคิดมีผลต่อหน่วยเวลาทางชีวภาพมนุษย์  และสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้
             ข้าฯยกตัวอย่างเช่น…ทำไมการตกไข่ ของสตรีเพศ นั้นจะต้องใกล้เคียงหรือเท่ากับเวลาดวงจันทร์หมุนรอบโลกและหมุนรอบตัวเอง เป็นเวลา 29 วัน
              ที่จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนเป็นเพศเดียวอยู่ถึง 6 สัปดาห์  ข้าฯอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งตั้งคำถามว่าทำไมผู้ชายจึงมีหัวนม….และเขาให้คำตอบดังข้าฯได้กล่าวมาคือ 6 สัปดาห์ทุกคนยังเป็นเพศเดียวกัน….6 สัปดาห์ก็ เท่ากับดวงจันทร์หมุนรอบโลกได้รอบครึ่ง…แถมยังเอียงอายหันหน้าเข้าหาโลกเพียงด้านเดียว ทำยังกะเบื้องหลังนักการเมืองแต่ละคนเลยละ…ที่ไม่อยากให้คนในสังคมรู้เบื้องหลังหน้ากากที่ดำมืดในกำพืดแต่ละคน..

(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-