Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> เพิ่มเติมในส่วนทฤษฎีTOE(ฟิสิกส์ระบำปลายเท้า)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

เพิ่มเติมในส่วนทฤษฎีTOE(ฟิสิกส์ระบำปลายเท้า)

Jan.26.2007 9:05:47 am

เพิ่มเติมในส่วนทฤษฎีTOE(ฟิสิกส์ระบำปลายเท้า)

        สมการที่ข้าฯจะอธิบายแนวคิดและจินตนาการอาจจะโยงไปถึงเรื่องพลังจิตอันเป็นหัวข้อที่8 …..
สมการที่ข้ากล่าวถึงเป็นการประยุกต์จากสมการ ท่านอัลเบิร์ท  ไอน์สไตน์  เป็นสามสมการดังนี้
         E = >C²Dn
         E =  MC²(หรือDnC²)
         E = <C²Dn  

          ที่จริงแล้วก็คือการขยายความตามสมการของ ไอน์สไตน์  กล่าวคือ สมการแรกหมายถึง พลังงายหรือE  เท่ากับ ความเร็วที่สูงกว่าแสง และมี มิติ หรือ Dimensions หรือ D จำนวนไม่จำกัด คือ n
          สมการที่สอง…ก็คือสมการไอน์สไตน์ E =  MC²(หรือDnC²) ที่ข้าฯ ใช้Dn แทน M  หรือมวลก็คือ M ที่ท่านไอน์สไตน์กล่าวถึง มันหมายถึงมวลใน 4 มิติ คือ กว้าง  ยาว   สูง และเวลาหรือที่เรียกว่ากาลาวกาศ 4 มิติ ….แต่ในแนวคิดข้าฯเห็นว่า มิติ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ 4 มิติ หากมีจำนวน n
          สมการที่สาม หมายถึง มวลพลังงานที่มีค่าต่ำกว่าความเร็วแสง และมิติจำนวน n อันเป็นอีกแกนโคออดิเนต หนึ่งที่ก่อรูปการภายใต้ พลังงานที่ต่ำ หากเปรียบเทียบกับสมการที่สองของไอน์สไตน์ ก็จะดูราวหยุดนิ่ง….
          ในสามสมการข้าฯใช้สมการของไอนสไตน์หรือสมการที่สองเป็นตัวอ้างอิงในการเปรียบเทียบ…

           จากที่ข้าฯได้เคยกล่าวไว้ในฟิสิกส์ระบำปลายเท้า ในนามกระบี่ดาวแดงนั้น…กล่าวถึงหลักการที่ว่า….การก่อรูปการใดๆทางวัตถุ นั้น  มวลพลังงานที่มีพลังงานสูง จะมีหน่วยเวลาที่ครอบคลุมอดีตและอนาคตของ มวลพลังงานที่มีความเร็วต่ำกว่า….เมื่อเปรียบเทียบอย่างสัมพัทธ์
          และก่อรูปการในลักษณะของการทับซ้อนกันของทั้งสามแกนโคออดิเนต หากวิเคราะห์ถึงกระบวนการทางจิตวิญญาณ..ของมนุษย์และสรรพสิ่งอื่นๆ…
          ดังที่ข้าฯได้เคยยกตัวอย่างไว้ ว่า  สมมุติว่ารถคันหนึ่งมีความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รถอีกคันมีความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
          สมมุติว่ารถทั้งสอง ออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกัน ในหนึ่งชั่วโมงรถคันที่สองก็ไปถึง100 กิโลเมตรแล้ว  ขณะที่คันแรกเพิ่งจะไปถึงแค่10 กม.  นั่นคือรถคันที่สองครอบคลุมอนาคตของรถคันแรกแล้ว
          แต่ถ้าเราอยากจะทราบว่าเวลาปัจจุบัน เราก็ต้องให้รถคันที่สองถอยห่างไปยังอดีตของรถคันแรกที่100กิโลเมตรและเริ่มออกสตาร์ท  โดยให้รถคันแรกออกจากจุดสตาร์ทที่อ้างอิง ณ.เวลาปัจจุบัน เราจึงจะเห็นรถทั้งสองคันไปเจอกันที่ปัจจุบันที่110 กิโลเมตร
           นั่นย่อมหมายความว่า มวลพลังงานที่มีความเร็วสูงจะครอบคลุมอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของมวลพลังงานที่มีความเร็วต่ำกว่า…และทั้งสามสมการ หากจะหาเวลาปัจจุบันวัตถุ ก็จะมีการทับซ้อนของกาลาวกาศอยู่ทั้งสามแกนโคออดิเนต
(ยังมีต่อ : ซุนปิน)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com