Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> การดาวน์โหลดคลื่นสมอง

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

การดาวน์โหลดคลื่นสมอง

Jan.24.2007 9:00:21 am

การดาวน์โหลดคลื่นสมอง    

       เมื่อกว่า 20ปีมาแล้ว  โดนัล  ยอร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาทางประสาทแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์มิสซูรี่ และทอม เจนเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติของการพูด ได้ร่วมกันค้นคว้า พบว่าคำแต่ละคำของคนเราที่คิดอยู่ในสมอง จะมีโครงสร้างของคลื่นไฟฟ้าของคำเหล่านั้นก่อนที่เราจะเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูด  และทราบว่าโครงส้รางของกลุ่มคลื่นไฟฟ้าในสมองเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าคนที่คิดอยู่นั้นจะเป็นผู้ใด….
……..เช่นให้นายเอ  พูดว่า นอน ที่อยู่ในสมอง….และให้นายบี  พูดว่านอน..ในสมองเช่นกัน โครงสร้างของกลุ่มคลื่นในสมองก็จะออกมาเหมือนกัน..และเราสามารถจับคลื่นเหล่านั้นได้แม้จะเป็นการคิดอยู่ในใจผู้นั้น
       ทั้งสองคนได้ร่วมกันสร้างซอฟท์แวร์ของคำต่างๆขึ้นมา  แม้จะให้คนชาติภาษาไหนคิดในใจก็จะได้โครงสร้างที่คล้ายกันทั้งสองจึงสรุปผลการทดลองว่าคลื่นสมองที่ได้ออกมานี้ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำแต่เกี่ยวกับสัญญาณสมองที่จะประสานกันให้เกิดคำๆนี้ขึ้นมา   และเขาเชื่อว่าเกิดจากสมองส่วนที่เรียกว่าคอร์ปัส คอลโลซัม(corpus  collosum)ที่เชื่อมโยงสมองสองฟากเป็นตัวเชื่อมโยงภายในสมองให้เกิดการพูด…โดยไม่ได้อ้าปากพูด…  และพวกเขายังค้นพบว่าการเคลื่อนไหวใดๆของร่างกายก็จะมีกลุ่มคลื่นสมองออกมาก่อนเสมอ….คือก่อนที่จะทำการเคลื่อนไหวทางกายภาพ….

       ผลการทดลองนี้ ทั้สองก็ได้นำไปใช้ในเครื่องประมวลคำพูดที่จะรับเอาสัญญาณคลื่นสมองออกมาให้คอมพิวเตอร์แปลงเป็นเสียงพูดของคนๆนั้น   แม้ว่าจะไม่อ้าปากพูด…

       ในทัศนะของข้าฯที่ผ่านประสบการณ์ที่ข้าเชื่อว่าถูกการ ดาวน์โหลดสมอง ในช่วงกว่า40วันที่ผ่านมา  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า20ปีที่แล้ว…
       ข้อมูลที่ได้ออกไปจึงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น…แห่งกระบวนการคิดของแต่ละคน…เป็นเพียงการเปรียบเทียบก่อนที่จะทำการแยกแยะด้วยวิธีการที่ลึกลงไปกว่านั้นคือการวิเคราะห์ไตร่ตรองในทางจิต แยกแยะจริยธรรม คุณธรรม  นั่นจึงจะเป็นทางเลือกของแต่ละคนเพื่อไปสู่การปฎิบัติ….
       แต่เนื่องจากการประมวลผลทางจิตวิญญาณแต่ละคนไม่สามารถมีเครื่องมือใดๆวัดได้….เช่นความงาม…ความรัก….ความจริงใจ…ฯลฯ  ซึ่งมีความละเอียดเกินกว่ากลไกใดๆตรวจวัดได้….
       และถึงที่สุดแล้วการจะวัดว่าผู้หนึ่งผู้ใด ดีหรือเลวย่อมขึ้นกับการปฏิบัติออกไปของคนๆนั้น…
       กระบวนการคิดในสมองของแต่ละคนย่อมเต็มไปด้วยข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำที่มากมายมีทั้งกระบวนการคิดทั้งด้านดีและด้านเลวที่เกิดการวิเคราะห์และการสังเคราะห์และการเปรียบเทียบ…เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการไตร่ตรองแยกแยะด้วยจริยธรรม คุณธรรมของคนๆนั้น

       นอกจากจะดักคลื่นสมองแต่ละคนได้แล้ว…ปัจจุบันยังสามารถที่จะเหนี่ยวนำให้เกิด การinvert จากInput  คลื่นความถี่สูงเข้าไปในสมองของแต่ละคนได้ ให้เกิดการกดการหลั่งของเอนไซด์เป็นไปในปฎิกิริยาทางเดียว หรือ Invert  ตามที่เราต้องการในการเหนี่ยวนำความคิดของคนๆนั้น…และเมื่อมีการ Revert หรือการทวนซ้ำสัญญาณ ภายในสมองมันก็จะเก็บไว้ในหน่วยความจำ และเกิดภาพถ้อยคำเหล่านั้นเป็นภาพหรือตัวอักษรรูปภาษาถ้อยคำขึ้นในสมองซิลิบลัมส่วนพูท้ายทอย….

       มิใช่เป็นการเห็นภาพจากวิธีปกติของคนทั่วไปคือจากตา ไปที่เรตินา หรือแผ่นรับภาพ และผ่านออฟติกเนิร์ฟ  และจนไปสิ้นสุดที่พูท้ายทอย…
      การเหนี่ยวนำยังสามารถเหนี่ยวนำผ่านด้วยเสียงคือ ผ่านไปยังสมองซิลิบลัมส่วนการได้ยินและไปสิ้นสุดที่พูขมับ….

      ดังนั้นกลุ่มที่ดาวน์โหลดเมื่อได้รับสัญญาณ Out put  จากสมอง ก็จะมีการแยกสัญญาณ ที่อินพุทเข้าไปออกแยกแยะสัญญาณจากคลื่นสมอง ออกและมาขยายสร้างภาพจำลองขึ้นมาได้…
      ดังนั้นการเห็นภาพและตัวอักษรเหล่านี้  อาจจะเป็นถ้อยคำที่หยาบคายที่เหนี่ยวนำเข้ามาในสมองมันก็จะมีการrevert สัญญาณและเราก็จะอ่านตามอักษรที่เห็น เมื่อดาน์วโหลดออกไปภายใต้การสร้างซิมูเลเตอร์หรือจำลองภาพก็จะกลายเป็นเสียงและคำพูดของเรา….

      ที่ข้าฯปวดหัวอยู่ร่วมสี่สิบวันก็ด้วยเหตุนี้แหละที่ข้าฯต้องใช้วิธีการหลากหลาย ทั้งทางกายภาพและทางพลังจิตต่อสู้กับมัน  เพราะว่าเพียงแค่ข้าฯนึกถึงภาพผู้ใด…คำหยาบคายมันก็จะหล่นผลัวะลงมาโดยอัตโนมัติ….โดยข้าฯต้องหาวิธียับยั้งมันไว้.. ไม่เว้นแม้แต่การที่จะนึกถึงผู้ที่ข้าฯเคารพรักก็ตาม  ที่ข้าต้องต่อสู้กับมันแทบไม่ได้หลับนอน บางครั้งสองสามวันติดกันและยาวนานมาร่วมสามสิบวันก่อนข้าต้องไปหาหมอเพื่อใช้ตัวยายับยั้ง…ลดการเหนี่ยวนำในลักษณะ Invert .(ข้าจะขอกล่าวในรายละเอียดเรื่องพลังจิต)

       ข้าฯเองจึงกล่าวได้ว่าพลังจิตสามารถยับยั้งการหลั่งของเอ็นไซด์บางชนิดได้….

       ข้าฯขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น….ที่มีการเหนี่ยวนำทั้งการสร้างสถานการณ์โดยกลุ่มบุคคลและคลื่นแรงสูงที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องในการกดไปที่ประสาทต่างๆในสมอง…

       ข้าฯ มิได้คิดไปเองหรือเป็นโรคจิต เพราะมีรูปธรรมบุคคลที่เหนี่ยวนำจำนวนมาก….ข้าฯมิขอกล่าวถึง…การเหนี่ยวนำไปยังส่วนการได้ยินในสมอง….ทำให้ข้าฯได้ยินเสียงในระยะไกลได้…มิใช่อาการของการได้ยินเสียงแว่วในหู(Tinnitus)….หรือโรคซึมเศร้า…และแมเนีย..
       และข้าฯทราบดีว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมือง….ที่จริงแล้วคุณเกรียง…โทรมาถามข้าฯแต่ข้าฯก็ตอบว่าไม่มีอะไร…ที่จริงแล้วมันมีมากกว่านั้น…

       ข้าฯเองมิได้เกิดจากสาเหตุปอดแหกกลัวตาย…เพราะข้าฯเองก็พร้อมที่จะไปนั่งให้ยิงหัวหากต้องการเช่นนั้น….แต่สิ่งที่ข้าทำคือข้าฯต้องทำสมาธิทุกเวลาไม่ว่ากินนอน..อาบน้ำ ฯลฯเรียกว่าทุกวินาทีที่ยับยั้งการRevert ของสมองที่พ่วงไปกับภาพผู้ใหญ่ที่ข้าเคารพรัก…เมื่อมีการดาน์วโหลดออกไปมันก็จะกลายเป็นว่าข้าฯหยาบคายและเลวทราม…ตามที่กลุ่มกระทำในการพริ้นถ้อยคำออกไปจากสมองและการจำลองภาพ….ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ…แม้ว่าข้าฯจะอยู่ชายทะเล หรือเขาใหญ่ก็ตาม…

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง…ที่เกิดขึ้นกับกระบี่ดาวแดง.

( และนี่จึงเป็นสาเหตุให้ข้าฯ ซุนปิน ต้องมาบันทึกแทน)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com