Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> จินตนาการ ….ก่อนเกิด Big  Bang

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

จินตนาการ ….ก่อนเกิด Big  Bang

Jan.22.2007 10:20:39 am

ข้อโต้แย้งทฤษฎีBIG BANG

           เป็นเพียงทัศนะหนึ่งของข้าฯ   ที่อาจจะเห็นแตกต่างไปบ้างตามจินตนาการ มิได้เป็นไปตามสมการทางคณิตศาสตร์ดั่งท่านนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ คือท่านสตีเฟน ฮอว์กิ้งกับ จิม   ฮาร์เติล  ที่ได้เสนอเป็นProposal การกำเนิดจักรวาลในการคำนวณและสร้างโมเดลหรือแบบจำลอง ด้วยหลักควอนตัมแมคคานิกส์ ที่กล่าวว่าเมื่อ15,000 ล้านปีก่อน  ที่กล่าวว่าเอกภพอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าซิงกูลาริตี้(Singularity) ที่มีมวลสารหนาแน่นเป็นอนันต์  และเป็นจักรวาลปิด….
           ในขณะที่ โรเจอร์   เพนโรส  ได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมด้วยสมการของทิศทางตรงข้ามคือการเกิดหลุมดำ…ที่อธิบายถึงการย้อนเวลากลับหลังเกิดบิ๊กแบงและเกิดการยุบตัวเป็นหลุมดำ
           หลังการเกิดซิงกูลาริตี้…. นักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่เห็นด้วยจึงตกลงกันว่าให้นับเวลาเริ่มต้นของเอกภพที่เวลาของพลังค์ไทม์(Plank  Time) คือในเวลา 10 ยกกำลังลบ 43 วินาทีอันเป็นเวลาที่เอกภพเปลี่ยนแปลงจากแรงดึงดูดเป็นแรงฉีกตัว
            และอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆที่เกิดการระเบิด  ในระยะเวลาต่างๆตามลำดับ คือมีการแยกตัวของแรงแข็ง   จากนั้นเกิดการโป่งพอง   เกิดควาร์กและแอนตี้ควาร์ก  ,เกิดการแยกตัวของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า,เกิดการรวมตัวของคาร์ก กลายเป็นโปรตรอน และนิวตรอน  ,เกิดการสังเคราะห์เป็นนิวเคลียส,เกิดภาวะของแรงดึงดูด,เกิดสสารมืด,เกิดการจับคู่ของอะตอม…เกิดการขยายตัวของกาแลกซี่….ฯลฯ..

          ในทัศนะตามจินตนาการของข้าฯเห็นว่าการเกิดขึ้นของสิ่งใดๆในทางคณิตศาสตร์นั้นแกนโคออดิเนต นั้นๆจะต้องอยู่ที่จุด 0 อย่างสัมบูรณ์ มิได้ขึ้นกับค่าคงที่ใดๆในทางคณิตศาสตร์
          การเกิดซิงกูลาริตี้ มีมวลสารอันเป็นอนันต์นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร…หากเราเริ่มจากจุดนี้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าซิงกูลาริตี้มันเกิดมาได้อย่างไร….และจักรวาลเป็นจักรวาลปิดที่ขึ้นกับค่าประมาณการสมมติในทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นค่าคงที่จริงหรือ..
          จุด0สัมบูรณ์ดังที่ข้าฯกล่าวถึง ย่อมหมายถึงจุดใดๆในจักรวาลที่ปราศจากแรงต้านทานใดๆนั่นคือย่อมไม่จำกัดความเร็วเท่าความเร็วแสงเดินทางไปกลับถึงผู้สังเกตหรือ C กำลังสอง และความเร็วแสงย่อมมิใช่ค่าคงที่สรรพสิ่งใดๆ….
           การเกิดซิงกูลาริตี้….ณ.ที่หนึ่งใดในจักรวาล ก่อนการระเบิดเป้นกาแลกซี่ต่างๆ….ในจินตนาการของข้าฯเห็นว่า ย่อมเกิดจาก….บริเวณที่ไร้แรงต้านทานใดๆ ณ ที่หนึ่งที่ใดในจักรวาล….เมื่อไม่มีแรงต้านทานใดๆสสารเพียงน้อยนิด ที่หล่นลงไปก็จะทำให้เกิดการม้วนตัวของบริเวณแห่งนั้น จนเกิดสนามแรงต่างขึ้นมา…..และเกิดการทับซ้อนของมิติต่างๆที่มีระดับความเร็วและพลังงานแตกต่างกัน…
           แต่สิ่งที่เราเห็นบรรดากาแลกซี่ต่างๆล้วนมีการหมุน ในรูปแบบต่างๆเช่นทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา อันเป็นการขยายตัวและการหดตัว….
           ดังนั้นการนับวินาทีแรกของการก่อรูปการใดๆของสรรพสิ่ง….จึงควรเป็นการรวมตัวกันของสรรพสิ่ง  จึงไม่น่าจะเป็นการแตกตัวของสรรพสิ่ง…..  
           ดังนั้นโดยจินตนาการข้าฯจึงเห็นว่า   ในทางคณิตศาสตร์ต้องเริ่มแกนโคออดิเนต ณ. จุด 0 สัมบูรณ์ ที่ไร้แรงต้านทานใดๆ ในการก่อรูปการใดๆแห่งสรรพสิ่ง  ที่มีการทับซ้อนของขนาดมวลพลังงานที่แตกต่างกัน
(ยังมีต่อ   :  ซุนปิน)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com