วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

ซุนปิน

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่  
Out  Of  Control  Syndrome(22)
Out of Control  Syndrome (21)
Out  of  Control  Syndrome (20)
Out  of  Control  Syndrome (19)
Out  of   Control  Syndrome (18)
Out  of  Control  Syndrome (17)
Out  of  Control  Syndrome  (16)
Out  of  Control  Syndrome( 15 )
Out  of  Control   Syndrome (14)
Out  of  Control  Syndrome  ( ตอน 14 – 1 )
Out  of   Control   Syndrome (12)
Out of  Control  Syndrome ( 11 )
สมุนไพรเจียวกู่หลาน
Out of  Control  Syndrome ( 10 )
Out  of  Control   Syndrome (ตอนที่9)
Out  of  Control   Syndrome (ตอนที่8)
Out  of  Control   Syndrome (ตอนที่7)
Out  of  Control   Syndrome (ตอนที่6)
Out  of  Control   Syndrome (ตอนที่5)
Out  of  Control  Syndrome (4)
นวัตกรรม…กอเอี๊ย (ตอนที่6)
นวัตกรรมกอเอี๊ยะ (ตอนที่5)
นวัตกรรม…กอเอี๊ยะ (ตอนที่4)
นวัตกรรม…กอเอี๊ยะ(ตอน3)
นวัตกรรม…กอเอี๊ยะ(ตอน2)
The  Silence  War  ยุค 3G (ตอน 4)
The  Silence  War  ยุค 3G (ตอน 3)
The  Silence  War (ตอน 2)
The  Silence  War  แห่งยุค 3 G
การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม5)
การผลิตไฟฟ้าจากความแตกต่างของระดับน้ำทะเล
การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม4)
การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำสมอง(เพิ่มเติม3)
การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม2)
การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำคลื่นสมอง(เพิ่มเติม)
การดาวน์โหลดและการเหนี่ยวนำสมอง(ต่อ)
เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข(7)ตอนจบ
เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขและการป้องกันวงจรอุบาทว์(6)
เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขกับการป้องกันวงจรอุบาทว์(5)
เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขและการขจัดวงจรอุบาทว์(4)
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข(3)
เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข(2)
เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข(1)
ควอนตัมคอมพิวเตอร์
การประยุกต์สร้างเครื่องแปลภาษา
จินตนาการข้อขัดแย้งสมมุติฐานทางคณิตศาสตร์(3)
ข้อขัดแย้งในสมมติฐานทางคณิตศาสตร์(ต่อ2)
ข้อขัดแย้งในสมมติฐานทางคณิตศาสตร์
กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(5)
กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(4)
กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(3)
กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(2)
กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี
จินตนาการด้านการแพทย์
พลังจิตและการสร้างผลย้อนกลับทางชีวภาพ(ต่อ..5)
อาชญากรและสารส่งสัญญาณประสาท
องคาพยพแห่งเทหวัตถุ(2)
องคาพยพแห่งเทหวัตถุ
จินตนาการเครื่องช่วยคนตาบอด
มอเตอร์ไซค์ในจินตนาการ
จินตนาการด้านการสร้างเครื่องยนต์
พลังจิตและการใช้ผลย้อนกลับทางชีวภาพ(4)
พลังจิตและการใช้ผลย้อนกลับทางชีวภาพ(3)
พลังจิตและการใช้ผลย้อนกลับทางชีวภาพ(2)
พลังจิต และการใช้ผลย้อนกลับทางชีวภาพ
เพิ่มเติมในส่วนทฤษฎีTOE(ฟิสิกส์ระบำปลายเท้า)
การดาวน์โหลดคลื่นสมอง
จินตนาการ ….ก่อนเกิด Big  Bang
เครื่องมือช่วยคนอัมพาตครึ่งซีก(hemiplegia)
จินตนาการด้านเครื่องช่วยคนตาบอดและคนหูหนวก
จินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-