Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> เฒ่าทะเลสาป >> ธรรมสำหรับผู้นำ

เฒ่าทะเลสาป
อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นกุศลแด่ตัวเองบ้าง หวังว่าจะพบกับพุทธศาสนาตลอดไป

ธรรมสำหรับผู้นำ

May.28.2007 8:52:57 pm

ผู้นำพึงสดับ

ฝูงโค เมื่อนำไป ผู้นำ นำไปคด ผู้ตามย่อมเดินคดตาม
     ในหมู่มนุษย์ ผู้นำที่ไม่ดี นำทางไปคด ผู้ตามย่อมได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน

ฝูงโค เมื่อผู้นำนำไปตรง ผู้ตามย่อมเดินตามตรงไปด้วย
     ในหมู่มนุษย์ ผู้นำที่ดี นำทางไปตรงประพฤติจริยธรรม คุณธรรม
ส่วนรวมประเทศชาติ ย่อมเป็นสุข


(ดัดแปลงมาจากหนังสือ พระไตรปิฎก ฉบับดับทุกข์ โดยธรรมรักษา)


           ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังแตกแยกทางความคิดอย่างมาก จึงควร
   นำหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้ว ดีแล้ว ชอบแล้ว มาประพฤติปฏิบัติ
โดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำ หรือ ถูกยกย่องให้เป็นผู้นำ ผลประโยชน์
ส่วนรวมต้องมาก่อน ผลประโยชน์ สู่ตน ……

  

เฒ่าทะเลสาป :: lake-bb@thaimail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com