วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> เฒ่าทะเลสาป >> ธรรมสำหรับผู้นำ

เฒ่าทะเลสาป
อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นกุศลแด่ตัวเองบ้าง หวังว่าจะพบกับพุทธศาสนาตลอดไป

ธรรมสำหรับผู้นำ

May.28.2007 8:52:57 pm

ผู้นำพึงสดับ

ฝูงโค เมื่อนำไป ผู้นำ นำไปคด ผู้ตามย่อมเดินคดตาม
     ในหมู่มนุษย์ ผู้นำที่ไม่ดี นำทางไปคด ผู้ตามย่อมได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน

ฝูงโค เมื่อผู้นำนำไปตรง ผู้ตามย่อมเดินตามตรงไปด้วย
     ในหมู่มนุษย์ ผู้นำที่ดี นำทางไปตรงประพฤติจริยธรรม คุณธรรม
ส่วนรวมประเทศชาติ ย่อมเป็นสุข


(ดัดแปลงมาจากหนังสือ พระไตรปิฎก ฉบับดับทุกข์ โดยธรรมรักษา)


           ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังแตกแยกทางความคิดอย่างมาก จึงควร
   นำหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้ว ดีแล้ว ชอบแล้ว มาประพฤติปฏิบัติ
โดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำ หรือ ถูกยกย่องให้เป็นผู้นำ ผลประโยชน์
ส่วนรวมต้องมาก่อน ผลประโยชน์ สู่ตน ……

  

เฒ่าทะเลสาป :: lake-bb@thaimail.com

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-