Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> เฒ่าทะเลสาป >> ในภาวะสังคม ตื่นข่าวเช่นนี้

เฒ่าทะเลสาป
อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นกุศลแด่ตัวเองบ้าง หวังว่าจะพบกับพุทธศาสนาตลอดไป

ในภาวะสังคม ตื่นข่าวเช่นนี้

May.26.2007 12:40:55 pm

พุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนพุทธศาสนิกชนเมื่อ 2550 ปีล่วงมาแล้ว

   ในสมัยพุทธกาล มีชุมชน ชาวกาลามะ  แคว้นโกศล นักบวชอวดอ้างคุณวิเศษยกย่องพวกตน อวดข่ม พวกอื่น พุทธองค์ทรงแสดงหลักความเชื่อ เอาไว้พิจารณษสิ่งที่ควรเชื่อ10 ประการ
เป็นหลักตัดสินใจ

   ( สังคมไทยปัจจุบันที่ต้องการเอาชนะกัน ด้วยเหตุผล ใคร เหตุผลมัน จึงควรนำ เอาหลักธรรมนี้ไปพิจารณาปฏิบัติ เพื่อทำให้สังคมส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุข)

พุทธองค์ทรงกล่าวว่า

1. อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการฟังตาม ๆ กันมา
2. อย่าปลงใจเชื่อ  ด้ยการถือสืบ ๆ กันมา
3. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยกาลเล่าลือ
4. อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการอ้างตำราคัมภีร์
5. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก
6. อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะอนุมาน
7. อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุหล
8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
9.. อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเป็นไปได้
10. อย่าปลงใจชื่อ  เพราะนับถือว่า ท่านเป็นสมณะ เป็นครูเรา

   แต่ ต่อเมือรู้ เข้าใจได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้น สิ่งเหล่านัน้ เป็น อกุศล เป็กุศล มีโทษ ไม่มีโทษ จึงควรเชื่อ จึงควร ปฏิบัติ ตามที่รู้และเข้าใจนั้น

  

เฒ่าทะเลสาป :: lake-bb@thaimail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com