วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> เฒ่าทะเลสาป >> ในภาวะสังคม ตื่นข่าวเช่นนี้

เฒ่าทะเลสาป
อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นกุศลแด่ตัวเองบ้าง หวังว่าจะพบกับพุทธศาสนาตลอดไป

ในภาวะสังคม ตื่นข่าวเช่นนี้

May.26.2007 12:40:55 pm

พุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนพุทธศาสนิกชนเมื่อ 2550 ปีล่วงมาแล้ว

   ในสมัยพุทธกาล มีชุมชน ชาวกาลามะ  แคว้นโกศล นักบวชอวดอ้างคุณวิเศษยกย่องพวกตน อวดข่ม พวกอื่น พุทธองค์ทรงแสดงหลักความเชื่อ เอาไว้พิจารณษสิ่งที่ควรเชื่อ10 ประการ
เป็นหลักตัดสินใจ

   ( สังคมไทยปัจจุบันที่ต้องการเอาชนะกัน ด้วยเหตุผล ใคร เหตุผลมัน จึงควรนำ เอาหลักธรรมนี้ไปพิจารณาปฏิบัติ เพื่อทำให้สังคมส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุข)

พุทธองค์ทรงกล่าวว่า

1. อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการฟังตาม ๆ กันมา
2. อย่าปลงใจเชื่อ  ด้ยการถือสืบ ๆ กันมา
3. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยกาลเล่าลือ
4. อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการอ้างตำราคัมภีร์
5. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก
6. อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะอนุมาน
7. อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุหล
8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
9.. อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเป็นไปได้
10. อย่าปลงใจชื่อ  เพราะนับถือว่า ท่านเป็นสมณะ เป็นครูเรา

   แต่ ต่อเมือรู้ เข้าใจได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้น สิ่งเหล่านัน้ เป็น อกุศล เป็กุศล มีโทษ ไม่มีโทษ จึงควรเชื่อ จึงควร ปฏิบัติ ตามที่รู้และเข้าใจนั้น

  

เฒ่าทะเลสาป :: lake-bb@thaimail.com

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-