วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> เฒ่าทะเลสาป >> การวางรากฐานให้มั่นคงของชาวพุทธ

เฒ่าทะเลสาป
อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นกุศลแด่ตัวเองบ้าง หวังว่าจะพบกับพุทธศาสนาตลอดไป

การวางรากฐานให้มั่นคงของชาวพุทธ

May.21.2007 9:57:33 pm

ชาวพุทธต้องการดำเนินชีวิตที่ดีงาม พึงเว้น 

1.  เว้นจากกรรมกิเลส คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมัวหมอง 
   
    * เว้นจากการทำลายทำร้ายชีวิต ตนเอง และผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
    * ไม่ล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ สิทธิของผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ
    * ไม่ประพฤติผิดทางเพศ ลุ่มหลงมัวเมา
    * ไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง

2. เว้นจากอคติ
   
    * ไม่ลำเอียงเพราะชอบ
    * ไม่ลำเอียงเพราะชัง
    * ไม่ลำเอียงเพราะขลาดกลัว
    * ไม่ลำเอียงเพราะเขลา

3. เว้นจากอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อม

    * ไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวง
    * ไม่เที่ยวโดยไม่มีความพอดี พอเพียง ไม่รู้เวลา
    * ไม่ลุ่มหลงแต่เรื่องบันเทิงเริงรมย์ ยั่วเย้า ไร้แก่นสาร
    * ไม่ลุ่มหลง มัวเมากับการพนัน หวังพึ่งสิ่งที่หาความจริง ความเจริญมิได้
    * ไม่คบมิตรสหายที่มีแต่พาไปในทางที่เสื่อม
    * ไม่จมอยู่กับความเกียจคร้าน ใช้เวลาไปในทางที่ไร้ประโยชน์
  

เฒ่าทะเลสาป :: lake-bb@thaimail.com

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-