Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

เฒ่าทะเลสาป

อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นกุศลแด่ตัวเองบ้าง หวังว่าจะพบกับพุทธศาสนาตลอดไป
สรรพสิ่งทั้งหลาย
มีทั้ง
ทุกข์
สุข
ชัง ชอบ
เฉยๆ
คละเคล้าลงไปบนทางเดินของชีวิต
ซึ่ง ไม่สามารถ รู้ได้แน่ว่า
เมื่อใด ภาวะแห่งธรรมชาติ
จะมาพร้อมรับ เราคืนกลับสามัญ
ธรรมดา
หลังจากชีวิต ย่างเข้าสู่วัยกลางคน
มุมมองชีวิต เริ่มผันแปล
เริ่มเห็นความเป็นไปแห่งภาวะ
ธรรมดาสามัญ
อนิจจัง
ทุกขัง
อนัตตา
ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนดังพุทธองค์ท่าน ตรัสสอนสรรพสัตว์
เมื่อ 2550 ปีล่วงมา

อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นกุศลแด่ตัวเองบ้าง
หวังว่าจะพบกับพุทธศาสนาตลอดไป พฤหัสบดี ที่ 2  ของเดือนมิถุนายน ทุกปี  ขอให้ผู้มีคุณครู -อาจารย์ ทุกท่าน น้อมนำเอาคำสั่งสอนที่ดีงาม ของครูอาจารย์ มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อยังความเจริญ ความเป็นมงคล แก่ชีวิตด้วยเทอญ

พุทธองค์ทรงสอนให้ดูลักษณะคนชั่ว
ธรรมสำหรับผู้นำ
ในภาวะสังคม ตื่นข่าวเช่นนี้
ของน่ากลัว
การวางรากฐานให้มั่นคงของชาวพุทธ

  

เฒ่าทะเลสาป :: lake-bb@thaimail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com