Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ประไพพิศ >> ใช้ชีวิตทำความดี

ประไพพิศ
เป็นแค่เพียงคนหนึ่งคนที่เดินบนดิน ชีวิตเปื้อนฝุ่น 

ใช้ชีวิตทำความดี

Jun.23.2007 7:28:22 pm

ใช้ชีวิตเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง
ใช้ประสบการณ์เป็นเรื่องราว
ใช้จิตสำนึกก่อนคิดทำสิ่งใด
ใช้กำลังใจในการก้าวเดินต่อ
ใช้คำว่าท้อให้เป็นเข้มแข็ง
ใช้ความจริงใจเป็นกำแพง
ใช้ความอ่อนแอเป็นแรงใจ
ใช้ความรักในการลงโทษ
ใช้ความโกรธเป็นน้ำใจ
ใช้ทั้งชีวิตอุทิศทำความดี

ประไพพิศ  ฤกษ์รัตน์ : โปร์ : proprapaipit@hotmail.com 


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com