Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> รังไม้ >> เช้าๆหนึ่ง( ๓ ตุลาฯ )

รังไม้
นาวาชีวิตหนึ่งล่องลอยในทะเลกาลเวลา ดั่งบทเพลงของความว่างเปล่า

เช้าๆหนึ่ง( ๓ ตุลาฯ )

Jan.26.2007 12:28:39 pm

ไม่หรอกน่า!..
ว่าอื่นใด
ถ้อยคำฉันเคยอย่างไรใช่เช่นนั้น
สู่เธอนิ่งเนา –กาลวันผันไปใช่คล้อยปล่อยร้างอย่างเธอคิด
อย่าเพิ่งพ้อต่อจริต
พิศ-น้อยโอดวงใจ
ปีติบางความหมายแค่ว่าบางเช้าฉันหวนถึง-
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเคยล่วงผ่านในกาลเวลา.ฯ
กับเช้าๆหนึ่ง
ที่ใจพึงรั้งรอ
กับวลีสักวรรค จากช่อใดหนอใบไม้
จากคุ้งใจหมดจด สักหยดหรือสักหยาด
แท้แล้วฉันขีดวาดเวิ้งฟ้าโดยเปล่าดาย

มิเป็นไรหรอก-ดอกไม้
ค่ำนั้นเคยคุ้นหนาว
ค่ำนี้อีกหนาวจักเป็นไรไป.ฯ
กับเช้าๆหนึ่ง
ซึ่งใจรั้งรอ
สักวลีที่ทอ
โดยซึ่งมิได้พบ..

รังไม้ :: rang_m@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com