Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> เซียนกระบี่ >> รัฐธรรมนูญใหม่….รับ หรือ ไม่รับ

เซียนกระบี่
สุภาพบุรุษ ผิวขาว นัยน์ตาสีสนิมเหล็ก ร้อยเปลี่ยน พันแปลง ไปมาไร้ร่องรอย คล้ายมากรัก ทั้งไร้รัก 

รัฐธรรมนูญใหม่….รับ หรือ ไม่รับ

May.25.2007 2:43:52 pm

การร่างรัฐธรรมนูญใกล้เสร็จสิ้น…
จะเข้าสู่กระบวนการลงประชามติ
ผู้มีอำนาจ ออกมาพูดว่า
“การลงประชามติ รับ หรือไม่รับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้
หากมติออกมาไม่รับ ก็คงเกิดปัญหาแน่ เพราะ … ไม่ได้เลือกไว้ว่าจะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับบใดออกมาใช้”
หมายความว่า
การลงประชามติคราวนี้
ประชาชน ต้องรับเท่านั้น จะเป็นอื่นไปไม่ได้
แล้วจะต้องลงประชามตื
ให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน(ที่หลงเหลือน้อยนิดแล้ว)
ให้ประชาชนต้องเสียเวลาทำมาหากิน….ทำไม
ทางที่ดี
ในการลงประชามติ ให้โอกาสประชาชนได้ออกความเห็น
ถ้ารับ ก็คือรับ
แต่ถ้าไม่รับ… ก็ให้เลือกต่อไปว่า เห็นควรให้นำรัฐธรรมนูญฉบับใดออกมาใช้
จะถูกต้องกว่า…หรือไม่


“ขาตั๊กแตนแทนแกนรถเป็นต้องหัก”


แค่ลมปากเรา คงไม่อาจเขยื้อนขุนเขา…ให้สั่นไหว
แค่ ความคิดเห็นของเม็ดทรายในทะเล…

แต่ก็ พูดออกมาด้วยความรักชาติ รักประชาธิปไตย….ครับ

มารบูรพา :: saeba_raey@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com