Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> เซียนกระบี่ >> เงากระบี่

เซียนกระบี่
สุภาพบุรุษ ผิวขาว นัยน์ตาสีสนิมเหล็ก ร้อยเปลี่ยน พันแปลง ไปมาไร้ร่องรอย คล้ายมากรัก ทั้งไร้รัก 

เงากระบี่

Apr.09.2007 10:48:06 am

กระบี่
เป็นศาสตราวุธที่มีสองคม
ทั้งน่าหวาดเสียว ทั้งอันตราย

เงากระบี่
เพราะเป็นเงา ย่อมอ่อนไหว
มากเปลี่ยนแปลง ไปมาไร้ร่องรอย

เงากระบี่
ย่อมเป็นเงาของกระบี่
เมื่อมีเงากระบี่ ย่อมต้องมีกระบี่
เมื่อมีกระบี่
จึงทั้งแหลมคม ทั้งเปี่ยมอันตราย

ข้าพเจ้า เป็นเพียงเงากระบี่
จึงอ่อนไหวยิ่ง
ร้อยเปลี่ยน พันแปลง ไปมาไร้ร่องรอย
แต่บางคราว มิเพียงแหลมคม
ทั้งยังเปี่ยมอันตราย
ดูไปคล้ายมากรัก คล้ายไร้รัก

มารบูรพา :: saeba_raey@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com