Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ปุถุชน >> ปุจฉา - วิสัชณา

ปุถุชน
มรรคากระบี่ วิถีบูรพา

ปุจฉา - วิสัชณา

Mar.04.2010 10:00:43 am

หลวงพ่อชา สุภัทโท
……………………

ถาม :  ผมได้พากเพียรอย่างหนักในการปฎิบัติพระกรรมฐาน แต่ยังไม่มี
ทีท่าว่าจะได้ผลก้าวหน้าเลย

หลวงปู่ชา ตอบ :  เรื่องนี้สำคัญมาก อย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆ
ในการปฎิบัติ  ความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้น  
จะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้น  ท่านจะเพียร
พยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้  จะเร่งความเพียรทั้งกลางคืน
กลางวันก็ได้  แต่ถ้าการฝึกปฎิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยาก
บรรลุการเห็นแจ้งแล้ว  ท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลย
“แรงอยาก”จะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและกระวนกระวายใจ
ไม่ว่าท่านจะปฎิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใด  
ปัญญา(ที่แท้)  จะไม่เกิดจากความอยากนั้น  
ดังนั้น  จงเพียงแต่ละความอยากเสีย  
“จงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติ”  
แต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไร   อย่ายึดมั่นถือมั่น
ในเรื่องการฝึกปฎิบัติ หรือในการรู้แจ้ง


ถาม : ผมควรอ่านหนังสือมากๆ หรือ ศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ด้วยหรือไม่ครับ
ในการฝึกปฎิบัตินี้

ตอบ : พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆ
ถ้าท่านต้องการจะรู้จะเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่า พระพุทธเจ้าตรัส
สอนอะไร  ท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำรับตำราเลย จงเฝ้าดูจิตของ
ท่านเอง พิจารณาให้รู้เห็นว่า ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นและดับไปอย่างไร
อย่าได้ผูกพันกับสิ่งใดเลย จงมีสติอยู่เสมอ เมื่อมีอะไรให้ได้พบได้เห็น


ถาม : จำเป็นไหมครับที่จะต้องนั่งภาวนานานๆ

ตอบ : ไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนาเป็นชั่วโมงๆเรื่อยไป บางคนคิดว่ายิ่งนั่ง
ภาวนานานเท่าใด ก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้น  ผมเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของ
มันทั้งวันนับเป็นวันๆ    ปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกอิริยาบถ
การฝึกปฎิบัติของท่านต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้า  และต้อง
ปฎิบัติต่อกันไปจนกระทั่งนอนหลับไป และอย่าไปกังวลว่าท่านต้องนั่ง
ภาวนานานเท่าใด สิ่งสำคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดู ไม่ว่าท่านจะเดินอยู่
หรือนั่งอยู่ หรือกำลังเข้าห้องน้ำก็ตาม


ถาม : มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ได้ฝึกปฎิบัติ
ดูท่านไม่ใส่ใจทำหรือขาดสติ เรื่องนี้กวนใจผม

ตอบ : มันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่น นี่ไม่ช่วยการฝึกปฎิบัติของท่านเลย
ถ้าท่านรำคาญใจ  “จงเฝ้าดูความรำคาญในใจของท่าน”  ถ้าศีลของผู้อื่นด่าง
พร้อยหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระที่ดี  ก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะไปตัดสิน ท่านจะไม่
เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่น  พระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิภาวนา
ของท่าน  ไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ติชมหรือค้นหาความผิดผู้อื่น  ไม่มีใครสามารถ
ฝึกปฎิบัติให้ท่านได้  หรือท่านก็ไม่สามารถปฎิบัติให้ผู้อื่นได้  จงมีสติใส่ใจใน
การกระทำของท่านเอง  และนี่คือแนวทางของการปฎิบัติ

ถาม : อุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไรครับ

ตอบ :  “ทิฎฐิ” ความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเขาเอง
เกี่ยวกับการปฎิบัติภาวนา เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า   หลายๆท่านที่มา
ที่นี่  มีตำแหน่งการงานสูงในสังคม บางคนเป็นพ่อค้ามั่งคั่ง หรือได้ปริญญา
สูงๆ ครูหรือข้าราชการ สมองเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ เขาฉลาด
เกินกว่าที่จะฟังผู้อื่น………..ท่านต้องทำจิตให้ว่างจากทิฎฐิ  แล้วท่านจะได้
เรียนรู้การปฎิบัติของเรานั้น  ก้าวเลยความฉลาดหรือความโง่  ถ้าท่านคิดว่า
ฉันเก่ง ฉันรวย ฉันเป็นคนใหญ่คนโต  ไฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจ่มแจ้ง
ทั้งหมด” เช่นนี้แล้ว  ท่านจะไม่เห็นความจริงในเรื่องของอนัตตา  หรือความ
ไม่ใช่ตัวตน  ท่านจะมีแต่ตัวตน  ตัวฉันของฉัน  แต่พุทธศาสนาคือการละ
ตัวตน เป็นความว่าง เป็นความไม่มีทุกข์ เป็นความดับสนิท

  
ปุถุชน :: wi_sdom@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com