Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ปุถุชน >> สงครามศาสนา

ปุถุชน
มรรคากระบี่ วิถีบูรพา

สงครามศาสนา

Nov.09.2008 4:56:21 pm

สัจจธรรม…มีอยู่ประจำโลกมาเนิ่นนาน….เป็นสากล

เมื่อจอมปราชญ์…ได้ค้นพบสิ่งนี้เข้า…ท่านจึงได้เมตตาบอกกล่าว

ผู้เลื่อมใส…จึงสมมุติสิ่งนี้ว่า……”ศาสนา”

เมื่อ..”สมมุติ”….พยายามเข้าไปอธิบาย….”วิมุติ”

อัตตาจึงก่อเกิด…แบ่งเขาแบ่งเรา……ศาสนาของเราสัจจธรรม….ย่อมคงอยู่เป็นนิรันดร์…รอการค้นหาจากทุกผู้คน

ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ……มั่งมียากจน…..หญิงชายเพศวัย

ไม่เลือกว่าท่าน….จะนับถือสมมุติ…….ศาสนาใด


ศานติ….จงสถิตย์กับทุกคน

 

  
ปุถุชน :: wi_sdom@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com