Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ปุถุชน >> ตุลาการไม่อนุมัติ

ปุถุชน
มรรคากระบี่ วิถีบูรพา

ตุลาการไม่อนุมัติ

May.05.2007 8:55:04 am

ตุลาการ…..คือคนธรรมดาสามัญอย่างเราเราท่านท่านนั่นเอง

เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญในการตัดสินอรรถคดี

ตุลาการสามารถดำรงความเป็นตุลาการอยู่ได้ด้วยผู้คนให้ความเชื่อถือ

ในการอำนวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย

ดุจดั่งตาชั่งที่เที่ยงตรงมิเอนเอียงอคติ…..เรื่องจึง..”ยุติ”..ลงด้วย..”ธรรม”


ตุลาการ….จึงเป็นอำนาจหนึ่งที่แยกอิสระออกจากอำนาจอื่นเพื่อถ่วงดุลย์

ในยามที่อำนาจอื่นง่อยเปลี้ยอ่อนแรง…..ตุลาการจึงเข้ามามีบทบาทหน้าที่

ผู้คนจึงคิดให้อำนาจนี้…..แผ่ขยายเข้ามามีส่วนร่วมในหลายหลายกรณี

ตุลาการภิวัฒน์เช่นนี้…..จึงเป็นอำนาจหน้าที่เกินการตัดสินคดีและไม่เคยมีมาก่อน


ธรรมชาติของอำนาจ…..เมื่อมีมากเกินไปย่อมกัดกินตัวมันเอง

เมื่อเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย…..ย่อมยากที่จะดำรงคงมั่นไว้ได้ซึ่งความยุติธรรม

แต่น่าดีใจที่ตุลาการส่วนใหญ่….ไม่ได้หลงไหลไปกับ….”อำนาจมิควรได้”

พอใจอำนาจตามที่ควรเป็นควรมี…..นอกเหนือจากนี้ไม่ขอเกี่ยวข้อง

อำนาจเป็นสิ่งยั่วยวนใจ…..แต่แปลกออกไป..เมื่อผู้ใดปฎิเสธอำนาจ…..กลับได้มาซึ่งอำนาจ

เพียงดำรงความยุติธรรมให้ศักดิ์สิทธิ์…..เมื่อเกิดวิกฤติผู้คนจะมาขอพึ่งเอง

มิต้องกลัวดอก

  
ปุถุชน :: wi_sdom@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com