Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ปุถุชน >> จิตใจเป็นแกน

ปุถุชน
มรรคากระบี่ วิถีบูรพา

จิตใจเป็นแกน

Apr.18.2007 10:35:33 am

อักษรลีลาภาษาที่งดงาม…..เปรียบเสมือนอาภรณ์กระพี้ที่ห่อหุ้ม

เนื้อในใจความที่หมายสื่อ…..หากบรรลุความหมายแล้วซึ่งเจตนา

คุณค่าความสำคัญ…..ย่อมไม่ผิดแผกแตกต่างกันสักเท่าใด

กังวลไปใย…..เมื่อมีจิตใจที่งดงามแห่งความเกื้อกูลเอื้อเฟื้อ

เป็นแก่นเนื้อหนักแน่นมั่นคง…..ดั่งธงชัย

อาภรณ์นั้นไซร้…หุ้มห่มอย่างไร…ก็งามดุจกัน

  
ปุถุชน :: wi_sdom@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com