Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ปุถุชน >> สลับวัย

ปุถุชน
มรรคากระบี่ วิถีบูรพา

สลับวัย

Mar.27.2007 1:10:43 pm

คนเรา…เมื่อครั้งยังเด็กอยากโตเป็นผู้ใหญ่ในเร็ววัน

เพราะเห็นข้อดีบางประการของการเป็นผู้ใหญ่…ซึ่งเด็กไม่มี

………….

ครั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่…กลับอยากไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง

เพราะเห็นข้อดีบางประการของการเป็นเด็ก…ซึ่งผู้ใหญ่ไม่มี

………….

มองให้รอบคอบ….คิดให้แยบคาย….ทั้งข้อดีข้อเสีย

ที่สุดของความคิด….หากเป็นไปได้….อยากให้สิ้นสุดยุติลงที่


ความภาคภูมิใจในปัจจุบัน….ที่ท่านเป็นตัวของท่านเอง

 

  
ปุถุชน :: wi_sdom@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com