Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> สองเงา >> จันทร์

สองเงา
โลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬาร และคน ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ  เศษอณูหนึ่งบนโลกใบนี้

จันทร์

Oct.15.2011 11:58:42 pm

โอ้ดวงจันทร์ กระจ่าง สว่างแสง

จะร้อนแรงดั่งอาทิตย์ก็หาไม่

แสงเจ้านวล ยวนตา กระทบใจ

ให้หลงใหล ลุ่มหลง พะวงจันทร์เฝ้ารอคอย ตะวันลับ ลาขอบฟ้า

พิศจันทรา ก่อนเก็บมา นิทราฝัน

ไกลกว่าไกล เกินเอื้อมมือ ไขว่คว้าจันทร์

ใกล้ เพียงใกล้ แค่ใจนั้น หมายมั่นมองจันทร์ประดับ บนนภา จึงพราวพร่าง

หากลาร้าง สู่ดินดง คงหม่นหมอง

ไม่เสกสรรค์ ปั้นจินตนา ว่าครอบครอง

ขอเพียงมอง เป็นกระต่าย “ไม่” หมายจันทร์

สองเงา :: touhoo_baby@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com