Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> สองเงา >> กราบ 5 ครั้ง เอา

สองเงา
โลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬาร และคน ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ  เศษอณูหนึ่งบนโลกใบนี้

กราบ 5 ครั้ง เอา

Sep.24.2008 5:44:13 pm

…………….ไหว้พระ……………..
จุดธูปเทียน…….เวียนซ้าย…….ป่ายไปขวา
วางมาลา………..มะลิ……….จำปีร้อย
ก้มลงกราบ……สามคำรบ……นบนอบคอย
เอื้อนเอ่ยถ้อย…….บูชา………รัตนตรัย

……………ไหว้พ่อแม่…………………..
กราบแทบเท้า…….บิดา…….แลมารดร
ผู้พร่ำสอน…….อบรม……บ่มนิสัย
สำนึกตรอง…..สนองตอบ…..ชอบด้วยใจ
คุณาคุณ………อบอุ่นไล้……..ในวิญญา

……………..ไหว้ครูบา……………..
ประนมนิ้ว………..สักการะ…….คณาจารย์
ผู้ประสิทธิ์…………..วิชชาทาน…….สารกถา
ผ่านกาพย์กลอน….ร่อนร่าย……….ในอักษรา
จำนงจิต…………..จำนรรจา………จารึกคุณ

สองเงา :: touhoo_baby@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com