Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แวดวงจอมยุทธ

เฮฮาปาร์ตี้ พี่น้องพ้องเพื่อน ชาวบ้านจอมยุทธ

     ความคิดเห็นของท่านๆ มันแปลกดีแท้ ข้าชอบที่จะใช้เวลา อยู่กับพวกท่าน ในตอนที่คิดท้อแท้อยากตาย ได้แตกต่าง ได้ขัดแย้ง ได้ต่อต้าน ได้อิสระที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ได้แสดงความเป็นตัวตนแท้จริง และได้เห็นสิ่งเหล่านั้นชัดเจน อยู่ในตนตัวของท่านๆ และในทุกสถานการณ์ ปราฎิหารย์ใดกันแน่ นำพาให้พวกมาป๊ะกันได้ ไม่แน่ก็กรรมเก่า ไม่ใครก็ใครต้องชดใช้ให้กัน เป็นจริงดังว่าข้าขอชดใช้ให้พวกท่าน ด้วยสถานที่

»» ชุมนุมจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ ««

2546 » ธันวาคม 46

2547 » มกราคม 47 กุมภาพันธ์ 47 มีนาคม47 เมษายน47 พฤษภาคม47 มิถุนายน47 กรกฎาคม47 สิงหาคม47 ตุลาคม47 ธันวาคม47

2548 » มกราคม48 กุมภาพันธ์48 มีนาคม48 เมษายน48 พฤษภาคม48 มิถุนายน48 กรกฎาคม48 สิงหาคม48 กันยายน48 ตุลาคม 48 พฤศจิกายน 48 ธันวาคม 48

2549 » มกราคม 49 กุมภาพันธ์ 49 มีนาคม49 เมษายน49 พฤษภาคม49

      ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวหรือกติกาที่สวยงามอะไรซ่อนอยู่ที่นี่ และคำตอบสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าใช่หรือไม่ใช่ มันขึ้นอยู่กับจินตนาการและจุดยืนของแต่ละผู้คน เราคงไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนคำสนทนากัน หากเรามีแง่คิดและมุมมองที่เหมือนกัน ชีวิตคงจะน่าเบื่อหน่าย ถ้าเรามัวแต่คิดอะไรแบบเดิมๆ ไม่กล้าที่จะแปลกแยกแตกต่างและผ่าเหล่า "บ้านจอมยุทธ" ไม่ใช่ข้อสรุปหรือบทพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องใช่หรือไม่ใช่ แท้จริงอาจเป็นแค่เพียงบ่อน้ำที่ตื้นเขิน รอปลากระเสือกกระสน มาดิ้นตาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com