Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

ความทรงจำ...ของ..เฒ่าบัดซบ

ความทรงจำ...ของ..เฒ่าบัดซบ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

ด้วยจิตคาราวะในพระคุณ

ทุกสรรพสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มา และบอกเล่าต่อ
บอกเล่าให้กับผู้ผ่านมาพบเห็น
ทั้งหลาย ทั้งปวง คือชีวิตหนึ่ง
ชีวิตที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจาก..
ชาย หญิงคู่หนึ่ง คู่ที่ประเสริฐ และดีเลิศสำหรับข้าพเจ้า
ด้วยผ่านการพร่ำสอนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากหญิงผู้นั้น
ด้วยผ่านการได้เห็นตัวอย่างจากชายผู้นั้น
ด้วยผ่านกาลเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราว และ ความคิด
ผ่านความประสพผลสำเร็จในความล้มเหลวโดยสมบูรณ์แบบ
วันนี้ ข้าพเจ้ายังยืนอยู่ได้ ยืนอยู่เพื่อจะบอกเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวง
บอกต่อผู้ผ่านทางมาพบเห็น และในเวลาเดียวกัน
ข้าพเจ้าก็จะเพ่งมอง มองเพื่อค้นหาชายและหญิงคู่นั้น
สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าจะบอก คงเป็นประโยคๆเดียว
พ่อครับ แม่ครับ ลูกประสพผลสำเร็จแล้วครับ
...........................................................................................
ด้วยจิตคาราวะ และระลึกถึงบุญคุณ พ่อกับแม่ เสมอมา

เขียนเมื่อ 09-06-2007 | 23:38:45 | ไดอารี่ที่ 1

 


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com