Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

อ้วนอุ่น

อ้วนอุ่น

If we hold on together
Don't lose your way

อย่าได้ทิ้งหนทางแห่งคุณนั้น

With each passing day

ในแต่ละวันที่ได้ผ่านพ้นไป

You're come so far

คุณเดินทางมาได้แสนยาวไกล

Don't throw it away

อย่าโยนมันทิ้งไปเลยน่ะนั่น

Live believing

พึงอยู่ในความเชื่อมั่น

Dreams are for wearing

ต่อเติมความฝัน

Wonders are waiting to start

ความมหัศจรรย์ รอท่าให้เราริเริ่ม

Live your story,

ดำเนินเรื่องราวของคุณต่อไป

Faith,hope and glory

ด้วยดวงใจ ศรัทธา มุ่งหวังและถือเกียรติ

Hold to the truth in your heart

ยึดถือความสัจจริงยิ่งแท้แห่งหัวใจคุณ

If we hold on together

หากเรายึดมั่นด้วยกัน

I know our dreams will never die

ฉันรู้ว่าความฝันของเราจะไม่มีวันสูญสลาย

Dreams see us through to forever

ความฝันจะติดตามเราไปชั่วกัลปาวสาน

When clouds roll by

ยามใดที่เมฆหมอก เคลื่อนคล้อยไป

For you and I

สำหรับคุณและฉัน

Souls in the wind

จิตวิญญาณในสายลมไหว

Must learn how to bend

จำต้องเรียนรู้ ความโอนอ่อน

Seek out a star

ค้นฟ้าคว้าดาว

Hold on till the end

ยึดมั่นจนถึงวันสิ้นสุด

Valley, mountain,

หุบเขาและภูผา

There is a fountain

ยังมีธารา

Washes our tears all away

เพื่อชะล้างน้ำตาของเราให้เหือดหายไป

Words are swaying,

วาจาแผ่อำนาจกล้า

Someone is praying

มาดว่ามีใครสวดอ้อนวอนภาวนา

Please let us come home to stay

ขอฟ้าให้เรากลับสู่ที่พักพิงใจ

When we are out there in the dark

ยามใดที่เราอยู่ในความมืดมน

We'll dream about the sun

ต่างนึกฝันถึงดวงตะวัน

In the dark we'll feel the light

ในความมืดมนนั้น เรารู้สึกถึงแสงไฟ

Warm our hearts, everyone

จะให้ไออุ่น สู่ดวงใจเราทุกดวง

If we hold on together

หากเรายึดถือกันไปด้วยใจมั่น

I know our dreams

ฉันรู่ว่าความฝัน

Will never die

จะไม่มีวันสูญสลาย

Dreams see us through to forever

ความฝันเพริดพรายจะพบพานเราไปชั่วนิรันดร์

As high as souls can fly

สูงส่งเทียมจิตวิญญาณที่ล่องลอยไป

The clouds roll by

เหล่าเมฆาก็จะเคลื่อนคล้อยหาย

For you and....I

เพื่อคุณและ...ฉัน

เขียนเมื่อ 11-06-2009 | 12:24:36 | ไดอารี่ที่ : 1


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com