Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

บันทึกจากดาริกา >> สะพาน...ที่ไร้ทางเดิน

บันทึกจากดาริกา : โดยซุนปิน

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

สะพาน

...ที่ไร้ทางเดิน

ห่างเจ้า...หากใกล้ใจข้าฯ...............ด้วยเก็บรักษา
ระยะห่างช่องว่างกลางใจ


สะพานที่ทอดยาวไกล.............เชื่อมฝั่งฤทัย
ร้างไร้ผู้คนก้าวเดิน


ผิ...ข้าฯที่มาห่างเหิน............... รุกล้ำล่วงเกิน
อิสรภาพแห่งห้วงดวงใจ


กำแพงที่ข้าฯก่อไว้...................แม้ขมขื่นใจ
กั้นไว้ให้ดอกไม้บาน


ใช่หวังก้าวล้ำล่วงผ่าน................ด้วยสายลมพาล
ให้เจ้าร้าวฉานก้านใบ


ข้าฯ...เป็นเพียงแค่สะพาน..........ให้คนผ่านและก้าวไป
สบฝันที่สดใส..........................มวลดอกไม้ผลิช่อบาน


บริสุทธิ์ดุจสีขาว........................บานสกาวเต็มลานบ้าน
ล้นรักอันเจือจาน...................... และกล้าหาญจะก้าวไป


ลุกขึ้นเถิดคนกล้า......................แม้น้ำตาจะท้นใจ
ดอกสีขาวที่สดใส......................จงยื่นให้...มวลประชา


สะพาน...ทอดยาวข้างหน้า...........คืนมืดหม่นฟ้า
ดาวศรัทธาสว่างกลางใจ


บนหนทางที่ก้าวยาวไกล..............ผู้คนข้ามไป
สู่วันใหม่แห่งใจตน....

เขียนเมื่อ 10-03-2009 | 22:31:28 | ไดอารี่ที่ : 2


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com