Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

บันทึกจากดาริกา >> แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

บันทึกจากดาริกา : โดยซุนปิน

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ในคืนที่มืดสลัว.....................หมองหม่นมืดมัว
มีเพียงแสงสว่างปลายอุโมงค์


สนามแรงแห่งรักเชื่อมโยง...............เจิดจ้าสูงส่ง
ปลอบใจอ่อนล้าระทม


หัวใจที่ร้าวระบม....................กับความขื่นขม
โง่งม..มลายหายพลัน


ดั่งแสงสว่างแห่งจันทร์............สว่างกลางภาพฝัน
ปลอบวิญญาที่ล้าหลุดลอย


เพียงรูปเงาแห่งเจ้าเฝ้าคอย......ปลุกใจล้าถอย
คุโชนแห่งรักเจ้าให้มา


หลายครั้งข้าฯเกือบสิ้นวิญญา....มีเพียงใบหน้า
แห่งเจ้าที่ปลายฟ้าไกล


ปลุกปลอบชโลมฤทัย..............ลุกขึ้นสู้ใหม่
ด้วยจุดหมายสูงส่งเลอค่า


ดั่งดาริกาเจ้าหญิงทอผ้า...........สุกสว่างกลางฟ้า
ในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดทุกปี


ทางช้างเผือกขวางดั่งนที.........มิอาจกั้นวิถี
ดาวโคบาลให้พานพบเจอ


เพียงเสี้ยววินาที่ที่พลั้งเผลอ......ภาพเงาแห่งเธอ
ปรากฏขึ้นที่ปลายอุโมงค์


วิญญาไร้ค่าจรรโลง.................หลอมรวมชั่วโมง
ยืดชิวิตมิอาจปลิดลง


วินาทีสุดท้ายที่สูงส่ง................ปลุกใจมั่นคง
คือภาพแห่งเจ้าที่ปลายอุโมงค์

เขียนเมื่อ 11-03-2009 | 14:42:47 | ไดอารี่ที่ : 19


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com