Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

บันทึกจากดาริกา >> บทเพลง...กลางใจ

บันทึกจากดาริกา : โดยซุนปิน

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

บทเพลง...กลางใจ

ดุริยางคสังคีต................แห่งห้วงอดีต
ขับขานเพียงวางด้วยใจ


ล่องลอยขับกล่อมฤทัย.....................ดาริกาสุกใส
ประดับไว้แห่งห้วงงดงาม


เกร็ดแก้วที่วาววาม.........................หล่นร่วงก้าวข้าม
วาบหวามระยิบระยับ


สายลมที่หวลกลับ.........................หลอมเกร็ดวาววับ
กลับกลายเป็นสายเดียวกัน


ช่องว่างระหว่างฝัน.........................ฟากฟ้าและตะวัน
ฤ...กั้นสองฝั่งห่างไกล


ยลยินเสียงเพรียก..ลึกใน...............กล่อมความหลับไหล
ในสายเกร็ดแก้วดาริกา( เกร็ด หมายถึงสายน้ำที่แยกเป็นสองทาง ส่วน เกล็ด หมายถึงแผ่นพื้นที่วางซ้อนกัน)

เขียนเมื่อ 11-03-2009 | 14:09:57 | ไดอารี่ที่ : 31


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com