Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ความฝัน : รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ( 3 )

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ความฝัน :

รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ

( 3 )

คำอธิบายของพระพุทธเจ้า เมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วได้อธิบายถึง ภพ และภูมิต่างๆนั้นเราจะหาคำตอบแบบที่เป็นประจักษ์นิยม ได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นมาก เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีข้อจำกัดในหลายประการคือ

ประการแรก มนุษย์บนโลกในนี้ ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียว

ประการที่สอง กระบวนการพัฒนาในทางจิตวิญญาณในแต่ละคน ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งทางกายภาพแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดของแต่ละบุคคลที่ได้รับการต่อยอดมาทั้งทางกายภาพ(DNA)และทางจิตวิญญาณย่อมมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน

ประการที่สาม สิ่งต่างๆหาได้หยุดนิ่ง ต่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในทฤษฎีที่ข้าฯได้นำเสนอ ในนามกระบี่ดาวแดง ในฟิสิกส์หัวแม่เท้า (TOE ) ได้กล่าวถึง กรรม ก็คือร่องรอยแห่งอดีตและอนาคต เมื่อเรามองในแง่หลักการทางฟิสิกส์ และก็หาได้ค้านกับกฎอนุรักษ์มวลพลังงานแต่อย่างใดไม่ กล่าวคือ

ในระบบของความเร็วที่แตกต่างกันนั้น ระบบของความเร็วที่สูงกว่าย่อมจะครอบคลุม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของระบบที่มีความเร็วต่ำกว่า ดังตัวอย่างง่ายๆที่ยกมา คือ

เรา ลองเปรียบเทียบดูว่า รถ2คัน เริ่มต้นที่จุดสตาร์ทเดียวกัน และมีกรอบทิศทางเดียวกันคือเดินไปบนถนนเดียวกัน สมมติว่าเราให้จุดสิ้นสุดแค่ 50 กิโลเมตร รถคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 10 กม/ชั่วโมง
อีกคัน วิ่งด้วยความเร็ว 50 กม.

รถคันที่วิ่งด้วยความเร็ว 50 กม.จึงสามารถไปถึงจุดหมายได้ใน 1 ชั่วโมง แต่อีกคันต้องใช้เวลา 5 ชั่วโมง ดังนั้นรถคันที่วิ่ง50 กม.จึงวิ่งย้อนกลับไปมาได้บนถนนที่กำหนดนี้ 5เที่ยว หรือย้อนไปสู่จุดที่เป็นอดีตของรถคันที่วิ่งช้า และก็ไปสู่อนาคตของรถที่วิ่งช้า

การรับรู้ของคนที่ขับรถคันที่วิ่งเร็วเมื่อย้อนกลับไปแต่ละเที่ยวก็รับรู้แตกต่างไป เพราะสภาพแวดล้อมทั้งในอดีตและอนาคตของคันที่วิ่งช้าก็ไม่หยุดนิ่ง

การกำหนดว่ารถคันวิ่งเร็วทำไมไม่หยุด ก็เนื่องจากสรรพสิ่งล้วนต้องเคลื่อนไหว
กรอบที่เรากำหนดเพื่อวิเคราะห์ในเชิงประจักษ์นิยม เช่นกรอบวิเคราะห์ บนถนน 50 กิโลเมตร ก็ไม่ต่างจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทุกทฤษฎี คือต้องมีกรอบมิติใดๆในการอ้างอิง ไม่เช่นนั้นเราก็วิเคราะห์ไม่ได้

กรอบอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ที่ยึดกัน เช่น ค่าคงที่ต่างๆ ในทางคณิตศาสตร์ต้องใช้เป็นกรอบ เช่น ค่าความเร็วแสง เป็นต้น หรือกรอบมิติต่างๆ เช่นความกว้าง ความยาว ความสูง และเวลาเป็นต้น

ดังนั้น สัจจธรรมสัมพัทธ์ และสัจธรรมสัมบูรณ์ ใดๆล้วนต้องมีกรอบอ้างอิงในการแสวงหาความจริง

กรรม หรือ ร่องรอยแห่งการกระทำใดๆ หรืออันตรกิริยาใดๆ ในการวิเคราะห์ล้วนต้องเปรียบเทียบเพื่อทราบผลในการวัดค่า หลักการใดๆก็ต่างล้วนมีการเปรียบเทียบทั้งสิ้น ไม่เช่นนั้นเราก็คงไม่สามารถจำแนกสรรพสิ่งใดๆได้

(ยังมีต่อ)


( หมายเหตุ : การบันทึกอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน เพราะผู้เขียนอาจจะยกเอาเรื่องอื่นขึ้นมากล่าวก่อน หรืออาจจะบันทึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนก็ได้ เพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไป หรือยาวเกินไป )

เขียนเมื่อ 13-03-2009 | 11:25:24 | ไดอารี่ที่ : 3บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com