วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ความฝัน : รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ( 3 )

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ความฝัน :

รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ

( 3 )

คำอธิบายของพระพุทธเจ้า เมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วได้อธิบายถึง ภพ และภูมิต่างๆนั้นเราจะหาคำตอบแบบที่เป็นประจักษ์นิยม ได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นมาก เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีข้อจำกัดในหลายประการคือ

ประการแรก มนุษย์บนโลกในนี้ ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียว

ประการที่สอง กระบวนการพัฒนาในทางจิตวิญญาณในแต่ละคน ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งทางกายภาพแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดของแต่ละบุคคลที่ได้รับการต่อยอดมาทั้งทางกายภาพ(DNA)และทางจิตวิญญาณย่อมมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน

ประการที่สาม สิ่งต่างๆหาได้หยุดนิ่ง ต่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในทฤษฎีที่ข้าฯได้นำเสนอ ในนามกระบี่ดาวแดง ในฟิสิกส์หัวแม่เท้า (TOE ) ได้กล่าวถึง กรรม ก็คือร่องรอยแห่งอดีตและอนาคต เมื่อเรามองในแง่หลักการทางฟิสิกส์ และก็หาได้ค้านกับกฎอนุรักษ์มวลพลังงานแต่อย่างใดไม่ กล่าวคือ

ในระบบของความเร็วที่แตกต่างกันนั้น ระบบของความเร็วที่สูงกว่าย่อมจะครอบคลุม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของระบบที่มีความเร็วต่ำกว่า ดังตัวอย่างง่ายๆที่ยกมา คือ

เรา ลองเปรียบเทียบดูว่า รถ2คัน เริ่มต้นที่จุดสตาร์ทเดียวกัน และมีกรอบทิศทางเดียวกันคือเดินไปบนถนนเดียวกัน สมมติว่าเราให้จุดสิ้นสุดแค่ 50 กิโลเมตร รถคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 10 กม/ชั่วโมง
อีกคัน วิ่งด้วยความเร็ว 50 กม.

รถคันที่วิ่งด้วยความเร็ว 50 กม.จึงสามารถไปถึงจุดหมายได้ใน 1 ชั่วโมง แต่อีกคันต้องใช้เวลา 5 ชั่วโมง ดังนั้นรถคันที่วิ่ง50 กม.จึงวิ่งย้อนกลับไปมาได้บนถนนที่กำหนดนี้ 5เที่ยว หรือย้อนไปสู่จุดที่เป็นอดีตของรถคันที่วิ่งช้า และก็ไปสู่อนาคตของรถที่วิ่งช้า

การรับรู้ของคนที่ขับรถคันที่วิ่งเร็วเมื่อย้อนกลับไปแต่ละเที่ยวก็รับรู้แตกต่างไป เพราะสภาพแวดล้อมทั้งในอดีตและอนาคตของคันที่วิ่งช้าก็ไม่หยุดนิ่ง

การกำหนดว่ารถคันวิ่งเร็วทำไมไม่หยุด ก็เนื่องจากสรรพสิ่งล้วนต้องเคลื่อนไหว
กรอบที่เรากำหนดเพื่อวิเคราะห์ในเชิงประจักษ์นิยม เช่นกรอบวิเคราะห์ บนถนน 50 กิโลเมตร ก็ไม่ต่างจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทุกทฤษฎี คือต้องมีกรอบมิติใดๆในการอ้างอิง ไม่เช่นนั้นเราก็วิเคราะห์ไม่ได้

กรอบอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ที่ยึดกัน เช่น ค่าคงที่ต่างๆ ในทางคณิตศาสตร์ต้องใช้เป็นกรอบ เช่น ค่าความเร็วแสง เป็นต้น หรือกรอบมิติต่างๆ เช่นความกว้าง ความยาว ความสูง และเวลาเป็นต้น

ดังนั้น สัจจธรรมสัมพัทธ์ และสัจธรรมสัมบูรณ์ ใดๆล้วนต้องมีกรอบอ้างอิงในการแสวงหาความจริง

กรรม หรือ ร่องรอยแห่งการกระทำใดๆ หรืออันตรกิริยาใดๆ ในการวิเคราะห์ล้วนต้องเปรียบเทียบเพื่อทราบผลในการวัดค่า หลักการใดๆก็ต่างล้วนมีการเปรียบเทียบทั้งสิ้น ไม่เช่นนั้นเราก็คงไม่สามารถจำแนกสรรพสิ่งใดๆได้

(ยังมีต่อ)


( หมายเหตุ : การบันทึกอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน เพราะผู้เขียนอาจจะยกเอาเรื่องอื่นขึ้นมากล่าวก่อน หรืออาจจะบันทึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนก็ได้ เพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไป หรือยาวเกินไป )

เขียนเมื่อ 13-03-2009 | 11:25:24 | ไดอารี่ที่ : 3


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-